برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  12 , شماره  43 ; از صفحه 93 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه تعهد مذهبي و سازش يافتگي با احساس امنيت اجتماعي در ميان زندانيان مرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی
 
چکیده: 

اين پژوهش برآن است که وضعيت کمي و کيفي احساس امنيت اجتماعي را در ميان جامعه زندانيان مرد زندان ديزل آباد شهر کرمانشاه مطالعه نموده و برخي از عوامل موثر بر احساس امنيت اجتماعي را تصريح نمايد. درواقع هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين تعهد مذهبي و سازش يافتگي، با احساس امنيت اجتماعي در ميان زندانيان مرد است.
در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 150 نفر از زندانيان مرد زندان ديزل آباد شهر کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها روش پرسشنامه به کاربرده شده است. داده ها با استفاده ازآماره هاي توصيفي چون فراواني، ميانگين و انحراف معيار و ديگر آزمون هاي آماري چون همبستگي و رگرسيون چندمتغيري با استفاده از نرم افزار
SPSS تجزيه و تحليل گرديدند.
يافته هاي پژوهش نشان دادند که ميزان تعهد مذهبي، سازش يافتگي و احساس امنيت اجتماعي در بين زندانيان مرد پايين است؛ همچنين بين تعهد مذهبي زندانيان با احساس امنيت اجتماعي، رابطه مثبت و معناداري يافت شد؛ اما بين تعهد مذهبي و سازش يافتگي، رابطه معناداري مشاهده نگرديد. باتوجه به نتايج اين پژوهش، توصيه مي شود به آموزش برنامه هاي مذهبي به زندانيان پرداخته شود تا به بهبود احساس امنيت در اين افراد و در نهايت، افزايش امنيت اجتماعي در جامعه بينجامد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 202 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی