برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مهارت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی بنیاد دانش نامه نگاری ایران
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه، بررسي مهارت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري بود. اين پژوهش از نوع تحقيق پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري در سال تحصيلي 93-1392 تشکيل دادند که سرشماري شدند و 68 نفر پرسشنامه را تکميل کردند. روايي پرسشنامه به وسيله کارگروه کارشناسان و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ تاييد شد. يافته هاي پژوهش نشان داد مهارت جست وجوي اطلاعات دانشجويان در حد مطلوب اما مهارت هاي آماري، نوشتاري و روش شناسي پژوهشي آنان در حد نسبتا مطلوب بود. نتيجه تحليل همبستگي نشان داد که بين مهارت هاي چهارگانه دانشجويان با يکديگر و با مهارت پژوهشي کل و نيز بين شمار مقاله هاي چاپ شده و طرح هاي پژوهشي دانشجويان با مهارت هاي آماري و نوشتاري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتيجه آزمون t نشان داد تفاوت معني داري بين مهارت پژوهشي دانشجويان به لحاظ متغيرهاي مقطع تحصيلي و شرکت در کلاس روش تحقيق وجود دارد. يافته هاي تحقيق همچنين نشان داد که تفاوت معني داري بين مهارت نوشتاري دانشجويان بر پايه متغيرهاي جنس و مقطع تحصيلي و تفاوت معني داري بين مهارت آماري دانشجويان از نظر متغيرهاي مقطع تحصيلي و شرکت در دوره آموزشي روش تحقيق وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 392 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی