برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30-2 , شماره  1 ; از صفحه 87 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کارآيي زمان و ميزان مصرف علف کش متري بوزين بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت سينگل کراس 704

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور ارزيابي کاربرد مصرف علفکش متري بوزين روي جمعيت علف هاي هرز و عملکرد ذرت دانه اي در سال هاي 1386 و 1387 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 13 تيمار در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل مصرف علف کش هاي متري بوزين به ميزان 0.35 و 0.52 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت، پيش رويشي و پس رويشي در مرحله 4-3 برگي ذرت و علف هاي هرز، مخلوط آترازين + متري بوزين به ميزان (0.175+0.60) کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت، پيش رويشي و پس رويشي، نيکوسولفورون به ميزان 0.08 کيلوگرم ماده موثر در هکتار در مرحله 6-3 برگي ذرت، مخلوط آترازين + آلاکلر به ميزان (1.2+1.9) کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش رويشي به عنوان تيمار استاندارد و شاهدهاي با و بدون علف هرز بودند. نتايج نشان داد که در مقايسه با شاهد با علف هرز، متري بوزين به ميزان 0.35 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و آترازين + متري بوزين به صورت پس رويشي به ترتيب با 79 و 75 درصد کنترل، بيشترين تاثير را در کاهش مجموع تعداد علف هاي هرز داشتند. کاربرد آترازين + آلاکلر، متري بوزين به ميزان 0.35 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و آترازين + متري بوزين به صورت پس رويشي و نيکوسولفورون به ترتيب با 89، 87، 86 و 85 درصد کنترل، بيشترين تاثير را در کاهش مجموع وزن خشک علف هاي هرز داشتند. در مقايسه با شاهد با علف هرز، متري بوزين به ميزان 0.52 و 0.35 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و آترازين + متري بوزين به صورت پس رويشي و آترازين + آلاکلر به ترتيب با 50، 44، 44 و 37 درصد افزايش، موثرترين تيمارها در افزايش عملکرد دانه ذرت بودند. بر اساس نتايج اين آزمايش، براي کنترل علف هاي هرز و افزايش عملکرد دانه ذرت کاربرد هر يک از علف کش هاي متري بوزين به ميزان 0.52 و 0.35 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و آترازين + متري بوزين به صورت پس رويشي و آترازين + آلاکلر به ميزان هاي فوق الذکر توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی