برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30-2 , شماره  3 ; از صفحه 327 تا صفحه 349 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم هاي آبياري و کاربرد بقاياي جو، زئوليت و پليمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرايط حداقل خاک ورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري و کاربرد بقاياي جو، زئوليت و پليمر سوپر جاذب بر عملکرد علوفه و راندمان مصرف آب ذرت و سورگوم در کشت دوگانه و در شرايط حداقل خاک ورزي، آزمايشي به صورت فاکتوريل اسپيلت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به مدت دو سال (1392-1391) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي جوپار کرمان انجام شد. رژيم آبياري در دو سطح شامل تيمار آبياري نرمال (آبياري بر اساس 70 ميلي متر تبخير از طشت تبخيرکلاس A) و تنش رطوبتي (آبياري بر اساس 140 ميلي متر تبخير از طشت تبخير کلاس A) و تيمارهاي نوع گياه شامل ذرت و سورگوم به صورت فاکتوريل و به عنوان عامل اصلي در نظر گرفته شدند. تيمارهاي ترکيبي بقاياي جو، زئوليت و پليمرسوپر جاذب در 5 سطح به عنوان عامل فرعي به شرح زير بودند: 4.5-1 تن بقايا + 10 تن زئوليت در هکتار 4.5-2 (ZR) تن بقايا + 60 کيلوگرم پليمر سوپر جاذب در هکتار 4.5-3 (SR) تن بقايا + 5 تن زئوليت + 30 کيلوگرم سوپر جاذب در هکتار 4.5-4 (ZSR) تن بقايا در هکتار -5 (R) تيمار شاهد (C). بر اساس نتايج به دست آمده عملکرد علوفه تر و خشک ذرت به ترتيب 62.17 و 14.03 تن در هکتار بود، در حالي که عملکرد علوفه تر و خشک براي سورگوم در چين اول به ترتيب 47.6 و 9.29 تن در هکتار و در مجموع دو چين 66.62 و 13.22 تن در هکتار بود. در هر دو گياه تحت تنش خشکي، راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه به ترتيب افزايش و کاهش نشان داد. راندمان مصرف آب براي علوفه تر و خشک ذرت به ترتيب 6.31 و 1.42 کيلوگرم بر مترمکعب آب و براي سورگوم 5.06 و 1.01 کيلوگرم بر مترمکعب آب به دست آمد. کاربرد 10 تن زئوليت به همراه 4.5 تن در هکتار بقاياي جو، در سورگوم با توليد 72.07 تن در هکتار علوفه تر (مجموع دو چين) و راندمان مصرف آب 5.44 کيلوگرم بر مترمکعب آب و در ذرت با توليد 66.9 تن در هکتار علوفه تر و راندمان مصرف آب 6.8 کيلوگرم بر مترمکعب آب بيشترين مقدار را داشت. تنش رطوبتي درصد پروتئين خام علوفه را افزايش و کاربرد زئوليت درصد پروتئين خام را کاهش داد. بر اساس نتايج اين بررسي براي کشت دو گانه در منطقه معتدل جوپار کرمان در آخر فصل بهار و اول فصل تابستان، کشت ذرت در شرايط حداقل خاک ورزي همراه با کاربرد 10 تن زئوليت و 4.5 تن در هکتار بقاياي جو توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی نژاد، ح.، و طهماسبی سروستانی، ز.، و مدرس ثانوی، س.، و نقوی، ه. (1393). اثر رژیم های آبیاری و کاربرد بقایای جو, زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک ورزی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 30-2(3), 327-349. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246926Vancouver : کپی

نجفی نژاد حمید، طهماسبی سروستانی زین العابدین، مدرس ثانوی سیدعلی محمد، نقوی هرمز. اثر رژیم های آبیاری و کاربرد بقایای جو, زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک ورزی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1393 [cited 2021July25];30-2(3):327-349. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246926IEEE : کپی

نجفی نژاد، ح.، طهماسبی سروستانی، ز.، مدرس ثانوی، س.، نقوی، ه.، 1393. اثر رژیم های آبیاری و کاربرد بقایای جو, زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک ورزی. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 30-2(3), pp.327-349. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246926. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی