برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30-2 , شماره  3 ; از صفحه 297 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشکي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه برخي ژنوتيپ هاي کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش خشکي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا و همچنين شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي و داراي پتانسيل عملکرد بالا تعداد سيزده ژنوتيپ کلزا شامل کرج 1، کرج 2، کرج 3، طلايه، زرفام، اوکاپي، ليکورد، Slm046، مودنا، WPN5، اپرا،WPN2  و G.KH305 در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي آخر فصل (قطع آبياري از مرحله گلدهي) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اسلام آباد غرب به مدت دو سال زراعي (1391-1389) مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مرکب داده ها نشان داد که اثر تنش خشکي آخر فصل بر همه صفات به جز درصد روغن دانه، تعداد شاخه هاي فرعي و وزن هزار دانه معني دار بود. عملکرد دانه در اثر تنش خشکي به ميزان 20 درصد کاهش يافت. ميانگين عملکرد دانه ارقام کلزا در شرايط آبياري کامل 4586 کيلوگرم در هکتار و در شرايط تنش 3736 کيلوگرم در هکتار بود. اين کاهش حاصل تاثيرپذيري اجزاي عملکرد دانه يعني تعداد خورجين در گياه و تعداد دانه در خورجين از تنش خشکي بود. مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سال اول برتر از سال دوم بودند. دليل آن شرايط مساعدتر زراعي و آب و هوايي در سال اول اجراي پژوهش بود. ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر کليه صفات به استثناي درصد روغن دانه تفاوت معني داري داشتند. بيشترين عملکرد دانه در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي متعلق به ژنوتيپ G.KH305 به ترتيب با 5230 و 3941 کيلوگرم در هکتار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی سیاه بیدی، ا.، و رضایی زاد، ع.، و شیرنیازی فرد، ع. (1393). اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های کلزا. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 30-2(3), 297-314. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246918Vancouver : کپی

زارعی سیاه بیدی اسداله، رضایی زاد عباس، شیرنیازی فرد علی. اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های کلزا. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1393 [cited 2021July24];30-2(3):297-314. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246918IEEE : کپی

زارعی سیاه بیدی، ا.، رضایی زاد، ع.، شیرنیازی فرد، ع.، 1393. اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های کلزا. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 30-2(3), pp.297-314. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246918. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی