برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روانسنجي مقياس سنجش جهاني دمانس رولاند (RUDAS) در نمونه اي از سالمندان ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، باشگاه دانش پژوهان جوان
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگي هاي روانسنجي مقياس سنجش جهاني دمانس رولاند (RUDAS) در نمونه اي از سالمندان ايراني بود.
روش: ابتدا با نمونه گيري در دسترس، 500 سالمند از دو مرکز، آسايشگاه سالمندان کهريزک (305 نفر) و کانون جهان ديدگان (195 نفر)، مورد بررسي قرار گرفتند. سپس 61 نفر ديگر نيز براي محاسبه پايايي بازآزمايي بررسي شدند. براي گردآوري داده ها افزون بر مقياس سنجش جهاني دمانس رولاند (
RUDAS)، معاينه مختصر وضعيت رواني (MMSE)، پرسشنامه آگاهي دهنده کاهش شناختي در پيري (IQCDE)، مقياس افسردگي سالمندان (GDS) و پرسشنامه اروپايي پنج بعدي کيفيت زندگي (EuroQol-5D) به کار رفت. تجزيه و تحليل داده ها به روش همبستگي پيرسون و تحليل عامل اکتشافي و تاييدي انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشانگر همبستگي
RUDAS با ساير ابزارها (p£0.001) و بنابراين برخورداري از روايي همگرا و افتراقي مناسب بود. پايايي بازآزمايي دوهفته اي و آلفاي کرونباخ RUDAS به ترتيب 0.88 و 0.77 به دست آمد. نقطه برش، ويژگي و حساسيت اين آزمون به ترتيب 20، 0.79 و 0.86 بود. از سوي ديگر تحليل عاملي RUDAS بيانگر اشباع آن از يک عامل بود.
نتيجه گيري:
RUDAS از ويژگي هاي روانسنجي مناسب براي کاربرد در جمعيت سالمندان ايراني برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی