برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اجراي پايلوت دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک و نوجوان در مرکز روانپزشکي اطفال بيمارستان امام حسين (ع)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر اجراي آزمايشي دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک و نوجوان در يک مرکز درماني روانپزشکي کودک و نوجوان بود.
روش: پژوهش نيمه آزمايشي و آينده نگر حاضر در بخش و درمانگاه روانپزشکي کودک و نوجوان بيمارستان امام حسين (ع) تهران در دو فاز شش ماهه انجام شد. فاز اول شامل راهبردهاي اجرايي- آموزشي و پژوهشي بود و در فاز دوم دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک و نوجوان در بخش و درمانگاه روانپزشکي اجرا شد. آزمودني ها، والدين کودکان مراجعه کننده به بخش و درمانگاه روانپزشکي کودک بودند. پرسشنامه مورد استفاده از دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک/ نوجوان استخراج و توسط والدين تکميل شد. در فاز نخست و پيش از انجام هر گونه مداخله، پرسشنامه هاي پيش آزمون و پس از اجراي آزمايشي دستورالعمل، پرسشنامه هاي پس آزمون تکميل شدند. تعداد نمونه هاي پيش آزمون (و پس آزمون) بخش و درمانگاه به ترتيب 33 (24) و 60 (56) نفر بود. داده ها با مجذور خي و آزمون
t مستقل و وابسته تحليل شدند.
يافته ها: آزمودني هاي مراجعه کننده به بخش روانپزشکي در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در دريافت کتابچه هاي آموزشي و اطلاع رساني تفاوت معني دار داشتند (
p<0.001) ولي ميزان رضايت از وضعيت رفاهي و امکانات بخش تغييري نداشت. در درمانگاه، ميزان رضايت مراجعان از نحوه ارتباط کارکنان (p=0.01) و نيز رضايت از وضعيت رفاهي و امکانات درمانگاه (p<0.001) در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پيش آزمون افزايش داشت.
نتيجه گيري: تغييرات ساده اي مانند بهبود شرايط فيزيکي و امکانات رفاهي و اطلاع رساني به مراجعان مي تواند باعث افزايش رضايت مراجعان شود. اما مواردي مانند تغيير رفتار و شيوه برخورد و ارتباط کارکنان با مراجعان نياز به زمان طولاني تر، آموزش، تمرين و ممارست بيشتري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی