برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  8 , شماره  32 ; از صفحه 225 تا صفحه 249 .
 
عنوان مقاله: 

نقش تاب آوري در ارتباط تنظيم هيجان شناختي و کيفيت دوستي دو گروه از دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري دانشگاه علامه طباطبايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طیاطیایی
 
چکیده: 

سيگار رايج ترين ماده اعتيادآور است که دوستي نامناسب و تنظيم منفي هيجانات با در نظر گرفتن نقش تاب آوري، احتمال مصرف اين ماده را بالا مي برد. هدف اين پژوهش بررسي نقش تاب آوري در ارتباط تنظيم هيجان شناختي و کيفيت دوستي دو گروه از دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري مي باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي و علي-مقايسه اي است. در اين پژوهش 200 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي تهران به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و پرسشنامه هاي تنظيم هيجان شناختي، کيفيت دوستي و تاب آوري را تکميل نمودند. يافته هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي t مستقل، همبستگي پيرسون، همبستگي پاره اي و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين تاب آوري و راهبردهاي تنظيم هيجان در دو گروه سيگاري و غيرسيگاري داراي تفاوت آماري معني داري مي باشد. همچنين بين راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان و کيفيت دوستي با کنترل تاثير تاب آوري رابطه مثبت و بين راهبردهاي منفي تنظيم هيجان و کيفيت دوستي با کنترل تاثير تاب آوري رابطه منفي معني دار وجود دارد. بحث و با توجه به نتايج مي توان گفت که افراد سيگاري از راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان و همچنين تاب آوري کمتري نسبت به گروه مشابه غيرسيگاري برخوردارند. همچنين تاب آوري شرط لازم و نه کافي در ارتباط بين تنظيم هيجان و کيفيت دوستي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی