برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  8 , شماره  32 ; از صفحه 189 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير درمان شناختي-رفتاري مذهب محور بر تاب-آوري و نگرش هاي ناکارآمد زوجين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري گروهي مذهب محور بر تاب آوري و نگرش هاي ناکارآمد زوجين بود. روش پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با پيش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بوده است. نمونه آماري اين پژوهش شامل 30 زن متاهل، با نگرش ناکارآمد پايين و تاب آوري بالا که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به طور همتاسازي انتخاب شدند. اين افراد از نظر سن، وضعيت اقتصادي- اجتماعي، عدم ابتلا به بيماري هاي جسماني، دارابودن يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين در پرسشنامه نگرش هاي ناکارآمد ويک انحراف معيار پايين تر از ميانگين در پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و ساير متغيرهاي مورد نظر پژوهش همگون بودند. سپس آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. در مورد گروه آزمايش 10 جلسه 45 دقيقه اي روان-درماني شناختي-رفتاري مذهب محور اجرا گرديد اما درمورد گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. داده هاي حاصل با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيري (MANCOVA) تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي پژوهشي نشان دادند که بين گروه آزمايش وکنترل پس از اجراي روان درماني شناختي- رفتاري مذهب محور تفاوت معناداري وجود داشت (0.0005)p<، همچنين ميزان نگرش هاي ناکارآمد در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل به طور معناداري کاهش يافته و ميزان تاب آوري نيز افزايش يافته بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی