برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  25 , شماره  77 ; از صفحه 55 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پيش بيني کننده هاي اضافه وزن و چاقي در کودکان بدو ورود به دبستانهاي شهر رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: اضافه وزن و چاقي يکي از مشکلات مربوط به سلامتي است که شيوع آن در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رو به افزايش بوده و به صورت يک معضل بهداشتي درآمده است.
هدف: هدف از اين مطالعه تعيين پيش بيني کننده هاي اضافه وزن و چاقي درکودکان بدو ورود به دبستانهاي شهر رشت مي باشد.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي است که بر روي 426 کودک سن 7-6 ساله شهر رشت، شرکت کننده در طرح ملي سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه انجام شده است. نمونه گيري به روش طبقه بندي تصادفي، از دو ناحيه آموزش و پرورش شهر رشت انجام شده است. ابزار گردآوري داده ها? پرسشنامه محقق ساخته جهت تعيين عوامل مرتبط با اضافه وزن و چاقي کودکان و مشخصات دموگرافيک واحدهاي مورد پژوهش بود. داده ها با کمک آزمون تي مستقل و آناليز واريانس و آزمون ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه 8.6 درصد کودکان پسر و 14 درصد کودکان دختر داراي اضافه وزن و 19 درصد کودکان پسر و 15.3 درصد کودکان دختر چاق بودند. اضافه وزن و چاقي کودک با سابقه چاقي خانوادگي (P<0.001)، نمايه توده بدني مادر (P<0.02ميزان مصرف غذا در مقايسه با افراد همسن (P<0.001) و ميزان ساعات فعاليت بدني کودک (P<0.02) داراي ارتباط آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: بين سابقه چاقي خانوادگي، نمايه توده بدني مادر، نظر والدين در مورد خوردن کودک در مقايسه با همسالان و ساعات فعاليت بدني کودک با اضافه وزن وچاقي کودکان بدو ورود به مدرسه ارتباط وجود دارد. به نظر مي رسد لازم است هم به والدين و هم کودکان در مورد پيشگيري از چاقي آموزشهايي داده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی