برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  25 , شماره  77 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: علي رغم تاکيد سازمان جهاني بهداشت بر لزوم محدود کردن مصرف آنتي بيوتيک ها، مصرف اين داروها در سراسر جهان در حال افزايش است. از آنجا که مطالعات نشان داده اند شخصيت نقش تعيين کننده اي بر رفتارهاي بهداشتي افراد دارد، لذا، اين احتمال وجود دارد که با طراحي مداخلات مناسب بتوان رفتارهاي بهداشتي افراد از جمله مصرف خود سرانه انتي بيوتيک را تغيير داد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک در دانشجويان طراحي گرديد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي 405 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي شهر قم به روش در دسترس وارد مطالعه شده و از آنان خواسته شد دو پرسشنامه سنجش شخصيت نئو (Neuroticism Extraversion Openness Inventory) و مشخصات جمعيت شناختي را تکميل نمايند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون تي مستقل، من ويتني و مجذور کاي تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: در مجموع شرکت کنندگان در مطالعه 255 دانشجوي دختر و 150 دانشجوي پسر با ميانگين سني 21.76±4.39 سال بودند. 53.8 درصد دانشجويان بيان کردند که در سه ماه گذشته آنتي بيوتيک استفاده کرده اند که از اين تعداد 49.8 درصد آنتي بيوتيک مورد نياز خود را با نسخه پزشک و بقيه (%50.2) بدون نسخه پزشک تهيه کرده بودند. شايعترين علت مصرف آنتي بيوتيک ايجاد علائم سرماخوردگي و آبريزش بيني و پر مصرف ترين دارو آموکسي سيلين بود. عدم نياز به مراجعه به پزشک در زمان بيماري به عنوان شايعترين علت مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک ذکر شده بود. نتايج مطالعه نشان داد مشارکت کنندگان از درجات متوسطي از روان نژندي، برون گرايي، انعطاف پذيري، توافق پذيري و با وجدان بودن برخوردارند و ميانگين نمرات ابعاد شخصيت در دو گروه مصرف و عدم مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک تفاوت معني داري ندارد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي مصرف خودسرانه دارو در بين دانشجويان، لازم است مداخلات مناسب با هدف افزايش آگاهي و تصحيح نگرش و عملکرد دانشجويان در اين زمينه تدوين گردد. همچنين مطالعات بيشتر در زمينه تاثير ويژگي هاي شخصيتي و ابعاد رواني بر مصرف خودسرانه دارو ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیپور، ز.، و اسکندری، ن.، و ایزدی طامه، ا.، و فائزی پور، ا.، و عابدینی، ز.، و خرمی راد، ا. (1394). ارتباط ویژگی های شخصیتی با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در دانشجویان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(77), 46-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246885Vancouver : کپی

علیپور زهرا، اسکندری نرگس، ایزدی طامه احمد، فائزی پور احمد، عابدینی زهرا، خرمی راد اشرف. ارتباط ویژگی های شخصیتی با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در دانشجویان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021August05];25(77):46-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246885IEEE : کپی

علیپور، ز.، اسکندری، ن.، ایزدی طامه، ا.، فائزی پور، ا.، عابدینی، ز.، خرمی راد، ا.، 1394. ارتباط ویژگی های شخصیتی با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در دانشجویان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(77), pp.46-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی