برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  25 , شماره  77 ; از صفحه 34 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري عروق کرونر يکي از شايع ترين اشکال بيماري قلبي و عروقي مي باشد. با توجه به شيوع بالاي بيماري عروق کرونر، جراحي پيوند عروق کرونر روش مورد استفاده رايج جهت درمان آن است. برخلاف باور بسياري از بيماران، اين روش داراي خاصيت تسکيني و نه درماني مي باشد. با توجه به اين نکات بديهي است که پيروي از دستورات درماني و مراقبتي پس از جراحي از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود. عوامل متعددي ميتوانند پيروي از دستورات درماني و مراقبتي را تحت تاثير قرار دهند.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي، 217 بيمار مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني دکتر حشمت رشت که حداقل 6 ماه از زمان جراحي آنها گذشته بود، به شيوه نمونه گيري تصادفي سيستماتيک، از طريق مصاحبه تلفني و با استفاده از پرسشنامه هاي پيروي از دستورات مراقبتي و درک از بيماري مورد پرسش قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون کاي دو و فيشر استفاده شد و جهت تعيين عوامل مرتبط با وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي از رگرسيون لجستيک چندگانه استفاده گرديد.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که در اکثر واحدهاي مورد پژوهش وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي در مورد اجتناب از استعمال سيگار (88%) و انجام فعاليت جسماني (60.8%) مطلوب بوده است اما در اکثريت واحدهاي مورد پژوهش پيروي ازدستورات مراقبتي در مورد رعايت رژيم غذايي نامطلوب (%88.5) بوده است. نتايج رگرسيون نشان داد که عوامل پيش بيني کننده براي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي در مورد اجتناب از استعمال سيگار، جنس (P=0.003) و درک از بيماري (P=0.04)، در مورد انجام فعاليت جسماني نيز جنس (P<0.0001) و درک از بيماري (P=0.057) و در ارتباط با وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي در مورد رعايت رژيم غذايي، تنها جنس (P=0.048) از عوامل پيش بيني کننده بودند.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين تحقيق پيروي از دستورات مراقبتي در تمام موارد به طور کامل انجام نمي گيرد. با توجه به نتايج، برنامه بازتواني افراد بعد از جراحي مهم است و مراکز بهداشتي و درماني با ايجاد سيستم بازتواني، مي تواند از ايجاد هزينه هاي مضاعف براي بيمار و جامعه پيشگيري نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی