برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 50 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزودن کتامين به ترکيب ميدازولام و مورفين در بيماران با تحمل به مواد مخدر براي درد بعد از عمل جراحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از روش هاي کنترل درد بعد از عمل، استفاده از نارکوتيک ها به صورت پمپ درد کنترل شونده توسط بيمار است. با درنظر داشتن عوارض و مقاومت به آنها در گروه هاي خاص بيماران، توجه به داروهاي کمکي همانند کتامين افزايش يافته است. در اين مطالعه تاثير دوزهاي متفاوت کتامين در کمک به کنترل درد بعد از عمل بيماران با سابقه مصرف مواد مخدر بررسي شده است.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور، تعداد
120 بيمار با عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني و سابقه مصرف مخدرها، به طور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. گروه کنترل پمپ وريدي محتوي مورفين 20 ميلي گرم و ميدازولام 10 ميلي گرم به ازاي هر روز براي 48 ساعت بعد از عمل، دريافت کردند. در گروه دوم کتامين 50 ميلي گرم و در گروه سوم کتامين 100 ميلي گرم به اين پمپ اضافه شد. نمره درد بيماران بر مبناي شاخص مقياس ديداري درد و نيز ميزان آرام بخشي و لزوم مصرف مسکن در ساعات 2، 6، 24، 36، 48 سنجيده شد.
يافته ها: از لحاظ شدت درد، گروه هاي دريافت کننده کتامين به طور معني داري کاهش بيشتر درد را نشان دادند. آرام بخشي گروه ها تفاوتي با هم نداشت. مصرف مسکن اضافي در گروه هاي حاوي کتامين به طور معني داري کمتر بود. بين گروه هاي محتوي کتامين تفاوت معني داري در هيچ مورد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اضافه کردن کتامين به پمپ درد کنترل شونده توسط بيمار در بيماران با سابقه مصرف مواد مخدر، کنترل درد بهتري نسبت به استفاده تنها از ميدازولام و مورفين ايجاد مي کند. در اين ميان ميزان کتامين
50 يا 100 ميلي گرم تفاوت زيادي با هم ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی