برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-2 , شماره  4 ; از صفحه 523 تا صفحه 538 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعي، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعي، عملکرد دانه و شاخص برداشت سه رقم جو آزمايشي در دو سال زراعي 89-1388 و 90-1389 به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان يزد اجرا گرديد. کرت هاي اصلي شامل سه تاريخ کاشت (12 آبان، 29 آبان و 15 آذر) و کرت هاي فرعي شامل ارقام جو (نصرت، يوسف و فجر 30) و تراکم کاشت (350، 400 و 450 بذر در مترمربع) بصورت فاکتوريل بودند. در طول دوره رشد صفات مختلف شامل تعداد روز تا پنجه زني، تعداد روز تا ساقه رفتن، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيکي، ارتفاع گياه، طول سنبله، عملکرد دانه و شاخص برداشت يادداشت برداري و مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مرکب داده ها نشان داد که اثر تاريخ کاشت بر ارتفاع گياه و عملکرد دانه معني دار شد. بين ارقام نيز از لحاظ طول سنبله، ارتفاع گياه و عملکرد دانه تفاوت معني داري مشاهده شد. ولي اثر تراکم کاشت بر صفات مورد نظر معني دار نبود. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين ميانگين عملکرد دانه به تاريخ کاشت 12 آبان (6224.7 کيلوگرم در هکتار)، رقم نصرت (5868.3 کيلوگرم در هکتار) و تراکم 400 بوته در مترمربع (5538.1 کيلوگرم در هکتار و بدون اختلاف معني دار با ساير تيمارهاي تراکم بذر) تعلق داشت. کمترين ميانگين عملکرد دانه نيز در تاريخ کاشت 15 آذر (4368.6 کيلوگرم در هکتار)، رقم يوسف (4930.5 کيلوگرم در هکتار) و تراکم بذر 350 دانه در مترمربع (5341.8 کيلوگرم در هکتار و بدون اختلاف معني دار با ساير تيمارهاي تراکم بذر) مشاهده شد. با توجه به مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم × تراکم بذر، رقم نصرت با تراکم بذر 400 بوته در مترمربع در تاريخ کاشت 12 آبان بيشترين عملکرد دانه (7260.7 کيلوگرم در هکتار) را توليد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی، س. (1392). اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی, عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 29-2(4), 523-538. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246858Vancouver : کپی

طباطبایی سیدعلی. اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی, عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1392 [cited 2021August02];29-2(4):523-538. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246858IEEE : کپی

طباطبایی، س.، 1392. اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی, عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 29-2(4), pp.523-538. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246858. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 729 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی