برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-2 , شماره  4 ; از صفحه 443 تا صفحه 459 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ کاشت و کاربرد آنتي فريز بر عملکرد غده و برخي صفات فيزيولوژيکي ارقام سيب زميني در کشت پاييزه در منطقه جيرفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 
چکیده: 

تنش سرما يکي از مهم ترين عوامل محيطي است که باعث کاهش عملکرد سيب زميني در کشت پاييزه در مناطق نيمه گرمسيري ايران مي شود. به منظور بررسي امکان کاهش خسارت تنش سرما آزمايشي در سال هاي 1389 و 1390 بصورت استريپ فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه عامل: تاريخ کاشت در چهار سطح (20 شهريور، 30 شهريور، 9 مهر و 19 مهر)، ارقام در چهار سطح (سانته، راموس، اوشينا و آريندا) و آنتي فريز طبيعي در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) با سه تکرار در مزرعه پژوهشي مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت اجراء گرديد. در طول دوره رشد برخي صفات فيزيولوژيک شامل شاخص سطح برگ، درصد ماده خشک، پرولين و عملکرد غده مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که اثر آنتي فريز، رقم و تاريخ کاشت و اثر متقابل آن ها بر عملکردکل، شاخص سطح برگ، ميزان پرولين و درصد ماده خشک غده در سطح احتمال 5% معني دار بود. بيشترين ماده خشک غده (18%) مربوط به تاريخ کاشت سوم در رقم سانته و تحت تاثير کاربرد آنتي فريز بود که نسبت به تيمار شاهد به ميزان %1.2 افزايش نشان داد. بيشترين ميزان تجمع پرولين در تاريخ کاشت سوم در رقم راموس و کاربرد آنتي فريز مشاهده شد که نسبت به عدم مصرف آن %19.5 افزايش پيدا کرد. بيشترين شاخص سطح برگ (4.47) مربوط به تاريخ کاشت اول و رقم آريندا بود که به ميزان %16.7 نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. بيشترين عملکرد غده (26.7 تن در هکتار) به رقم سانته تحت تاثير کاربرد آنتي فريز در تاريخ کاشت دوم تعلق داشت و کمترين عملکرد غده (6.2 تن در هکتار) در رقم راموس در تاريخ کاشت اول و بدون استفاده از آنتي فريز به دست آمد. با توجه به نتايج فوق در تاريخ کاشت دوم امکان مواجهه با تنش سرما کاهش يافت و با کاربرد آنتي فريز و استفاده از رقم سانته، به عنوان سازگارترين رقم، تحمل گياه به شرايط تنش سرما افزايش پيدا کرد. بنابراين اين ترکيب تيماري بيشترين عملکرد غده و کمترين احتمال خطر مواجهه با تنش سرما در شرايط کشت پاييزه سيب زميني در اقليم نيمه گرمسيري جيرفت را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی