برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  31-1 , شماره  3 ; از صفحه 491 تا صفحه 508 .
 
عنوان مقاله: 

سازگاري و پايداري عملکرد لاين هاي پيشرفته عدس در شرايط ديم مناطق سردسير ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط و تعيين سازگاري و پايداري عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي عدس ديم، اين مطالعه طي سه سال زراعي (1392-1390) در سه ايستگاه مناطق سردسير ديم کشور (قيدار زنجان، مراغه و اردبيل) اجرا شد.آزمايش شامل دوازده لاين پيشرفته عدس به همراه يک رقم شاهد محلي بود که در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. در پايان سال سوم تجزيه واريانس مرکب براي داده هاي سه سال و سه مکان انجام شد. براي تعيين لاين هاي با عملکرد بالا و پايدار از نظر عملکرد دانه از روش لين و بينز، ضريب تغييرات عملکرد و روش رتبه بندي استفاده شد. تجزيه واريانس مرکب نشان داد که اثر سال، مکان و ژنوتيپ و اثر متقابل سال × مکان، مکان × ژنوتيپ، سال × ژنوتيپ و اثر سه جانبه سال × مکان × ژنوتيپ بر عملکرد دانه معني دار بود. بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب مربوط به ايستگاه اردبيل (714.3 کيلوگرم در هکتار) و ايستگاه زنجان (298.7 کيلوگرم در هکتار) بود. ژنوتيپ هاي شماره 1 (Flip96-59L3 (Flip05-58L) و 6 ( Flip04-31L) با عملکرد دانه به ترتيب 520.8، 505.9، 504.1 کيلوگرم در هکتار نسبت به شاهد و ساير ژنوتيپ هاي آزمايش برتري داشتند. با توجه به عملکرد دانه و ساير خصوصيات زراعي، ژنوتيپ شماره 1 (Flip96-59L) داراي ميانگين رتبه و انحراف معيار رتبه کمتر و عملکرد دانه بالاتر و پايدارتر بود و در مرتبه بعدي ژنوتيپ شماره 6 (Flip04-31L) با برخورداري از CV، واريانس محيطي و ميانگين رتبه کمتر و ژنوتيپ شماره 3 (Flip05-58L) با انحراف معيار رتبه کمتر پايداري نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی