برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 21 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات دکسمدتوميدين و رمي فنتانيل بر ميزان سرعت خروج از ريکاوري در بيماران تحت جراحي فيوژن خلفي ستون فقرات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزگر، تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: دکسمدتوميدين به عنوان يک آگونيست آلفا- 2 با اثرسمپاتوليتيک مرکزي، يک بيهوش کننده قوي و ضددرد است که مي تواند سبب پايداري وضعيت هموديناميک شود ولي با توجه به اثر بيهو ش کنندگي آن امکان تاخير در زمان ريکاوري در تجويز انفوزيون آن ناشناخته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي تجويز وريدي دکسمدتوميدين بر ريکاوري بيماران تحت جراحي فيوژن خلفي ستون فقرات است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه بيماران 40 بيمار به صورت تصادفي در دو گروه رمي فنتانيل (R) و دکسمدتوميدين (D) قرار گرفتند. جهت پره مديکاسيون در گروه رمي فنتانيل 2 ميکروگرم بر کيلوگرم فنتانيل و 1 ميکروگرم بر کيلوگرم رمي فنتانيل ودر گروه دکسمدتوميدين 2 ميکروگرم بر کيلوگرم فنتانيل و 0.1 ميکروگرم بر کيلوگرم دکسمدتوميدين طي 10 دقيقه قبل از القاي بيهوشي تجويز شد. پس از القاي بيهوشي در هر دو گروه با پروپوفول ب هميزان 2 ميلي گرم بر کيلوگرم و سيس آتراکوريم ب هميزان 0.2 ميلي گرم بر کيلوگرم، جهت نگهداري بيهوشي در گروه رمي فنتانيل از رمي فنتانيل ب هميزان 0.1 ميکروگرم بر کيلوگرم در دقيقه و در گروه دکسمدتوميدين از دکسمدتوميدين به ميزان 0.1 ميکروگرم بر کيلوگرم در ساعت همراه با پروپوفول به ميزان 100 ميکروگرم بر کيلوگرم در دقيقه و سيس آتراکوريم استفاده شد. ريکاوري بيماران پس از بيهوشي با استفاده از معيارهاي آلدرت در زمان خروج لوله تراشه و سپس هر 10 دقيقه تا 30 دقيقه و تا رسيدن به امتياز لازم جهت ترخيص از ريکاوري بررسي شد.
يافته ها: تفاوت معني داري در متغيرهاي هموديناميک و روند تغييرات نمره معيار آلدرت بين دو گروه وجود نداشت. نمره آلدرت در گروه رمي فنتانيل بلافاصله پس از ورود به ريکاوري و 10 دقيقه بعد از آن به صورت معني داري بيش از گروه دکسمدتوميدين بود (P<0.05) تاخير معني داري در ريکاوري بيماران گروه D وجود نداشت. ميزان مصرف داروي بيهوشي و ضد درد بعد از جراحي در گروه دکسمدتوميدين کمتر بود ولي اين تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: دکسمدتوميدين در مقايسه با رمي فنتانيل سبب پايداري وضعيت هموديناميک بيماران تحت بيهوشي عمومي بدون تاخير در زمان ريکاوري شده و مي تواند به عنوان يک گزينه مناسب به جاي اوپيوئيدها مطرح شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی