برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  31-1 , شماره  3 ; از صفحه 441 تا صفحه 458 .
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گندم دوروم با استفاده ازخصوصيات زراعي و مارکرهاي مولکولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات، کرمانشاه
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي تنوع ژنتيکي در 25 ژنوتيپ گندم (21 لاين اصلاحي گندم دوروم، دو رقم بومي گندم دوروم به نام هاي زردک و گرديش، رقم گندم دوروم ساجي و رقم گندم نان سرداري) بر اساس صفات زراعي و فيزيولوژيکي در شرايط ديم در مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم (ايستگاه سرارود) در سال زراعي 91-1390 انجام شد. ژنوتيپ هاي مورد بررسي همچنين از نظر صفات مرتبط با مارکرهاي مولکولي در آزمايشگاه بيوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد که اختلاف معني داري بين ژنوتيپ ها براي اکثر صفات مورد بررسي وجود داشت. ژنوتيپ هاي شماره 11 (18E-BCRIS/BICUM) و 10 (18E-CBC 509 CHILES/SOMAT_301) به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد دانه را نشان دادند. تجزيه کلاستر و تابع تشخيص بر اساس صفات وارد شده در مدل رگرسيون عملکرد دانه ژنوتيپ ها را در چهار کلاس گروه بندي کردند. در ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ ها با استفاده از مارکرهاي ISSR از يازده پرايمر مختلف استفاده شد که بيشترين مقدار شاخص محتواي اطلاعات چندشکلي (PIC) مربوط به پرايمر 6 (0.36) و کمترين آن مربوط به پرايمرهاي 1 و 5 (0.22) بود. تجزيه خوشه اي به روش UPGMA و بر اساس ضريب تشابه دايس ژنوتيپ ها را در سه گروه دسته بندي کرد که ژنوتيپ شماره 25 (شاهد گندم نان) در يک گروه کاملا جداگانه با فاصله زيادي از ساير گروه ها قرارگرفت. تجزيه خوشه اي بر اساس ضريب تشابه دايس نشان داد بيشترين ضريب تشابه بين ژنوتيپ هاي 9 (18E-CAMAYO) و 10 و کمترين ضريب تشابه بين ژنوتيپ هاي
1 (
18E-SORA/2*PLATA) و 25 (سرداري) بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی