برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 93 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بیمارستان سوم شعبان دماوند
 
چکیده: 

مقدمه: بررسي و شناخت نقاط قوت و ضعف مهارتهاي ارتباطي در دانشجويان پرستاري به منظور اصلاح و برنامه ريزي آموزش بالين ضروري است.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين مهارت هاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري مامايي شهيد بهشتي رشت انجام شد
.
روش کار: اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي در سال 1391 بر روي 176 دانشجوي پرستاري انجام گرفت. آزمودني ها به روش تمام شماري وارد پژوهش شدند و پرسشنامه عوامل مرتبط و ابزار سنجش مهارتهاي ارتباطي را تکميل کردند. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس يکطرفه، همبستگي پيرسون و اسپيرمن و رگرسيون خطي چندگانه آناليز گرديد
.
نتايج: آزمودني ها ميانگين نمرات
53.23 و 121.60 را به ترتيب در مهارتهاي ارتباطي عمومي و اختصاصي کسب نمودند. مهارت ارتباطي دانشجويان در سطح متوسط تا خوب قرار گرفت. اختلاف معنادار آماري از نظر ميانگين نمره مهارت هاي ارتباطي با متغيرهايي همچون وضعيت تاهل، آموزش مهارت هاي ارتباطي و تجربه مراقبت از فرد بيمار در خانواده مشاهده شد (P<0.05). همبستگي مثبت و معناداري بين سن، ميزان اهميت شرايط محيط بالين و مهارتهاي ارتباطي وجود داشت. همچنين وضعيت تاهل از عوامل مرتبط و پيش بيني کننده مهارتهاي ارتباطي بود.
نتيجه گيري: مطالعه نشان داد که مهارتهاي ارتباطي دانشجويان در سطح متوسط تا خوب قرار دارد و با توجه به وجود ارتباط بين آموزش مهارتهاي ارتباطي و مهارت در آن و نيز همبستگي مثبت سن با مهارت هاي ارتباطي در مطالعه حاضر، به نظر مي رسد آموزش مهارتهاي ارتباطي ترجيحا در بدو ورود به دانشگاه در ارتقاء اين مهارتها مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرحق جو، س.، و نایبی، ن.، و مجدتیموری، ر.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1394). مهارت های ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(76), 93-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246816Vancouver : کپی

میرحق جو سیده نوشاز، نایبی ندا، مجدتیموری رامش، کاظم نژادلیلی احسان. مهارت های ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021September19];25(76):93-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246816IEEE : کپی

میرحق جو، س.، نایبی، ن.، مجدتیموری، ر.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1394. مهارت های ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(76), pp.93-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246816. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 734 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی