برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 65 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز آموزشی درمانی لبافی نژاد
 
چکیده: 

مقدمه: انجام مانيتورينگ باليني و پايش مداوم بيمار با تاکيد بر استفاده از تجهيزات و امکانات کافي و مناسب اساس کار پرستاران حرفه اي به عنوان ارائه دهندگان مراقبت ويژه ميباشد. اين امر درک و توجه به مسائل مربوط به وسايل و امکانات مورد نياز در امر مراقبت ويژه را لازم ساخته است.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه صورت گرفته است
.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي مي باشد. جهت جمع آوري داده ها از شيوه سرشماري استفاده شد و جامعه پژوهش را کليه پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان (130 نفر) در سال 1391 تشکيل مي دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي شامل اطلاعات فردي – شغلي نمونه ها و اطلاعات مربوط به موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات برگرفته از پرسشنامه ابزارسنجش موانع عملکردي گرسز (
Gurses) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي صورت گرفت.
نتايج: عمده ترين موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات که توسط نمونه هاي مورد پژوهش تجربه شده بود، به ترتيب شامل: کمبود وسايل و تجهيزات در بخش، اجبار در استفاده از وسايل و تجهيزات فرسوده در مراقبت از بيماران و تجهيز نامناسب تخت ها يا اطاقهاي غير ايزوله واگذار شده به آنان بود به طوري که
89.2 درصد صرف زمان زيادي جهت يافتن وسايل در انبار بخش يا تريتمنت را مهمترين مانع عملکردي در ارتباط با تکنولوژي و تجهيزات ذکر کرده اند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد کمبود وسائل در بخش هاي ويژه و اجبار در استفاده از وسايل نامناسب مي تواند مراقبت را تحت تاثير قرار دهد که اين نکته توجه مسوولين مربوط را به بررسي تجهيزات، طلب مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی