برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 49 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکلات رفتاري کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بندرعباس، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: مشکلات رفتاري و هيجاني بيشترين شکل آسيب شناسي رواني کودک را تشکيل مي دهد. سبکهاي فرزندپروري يکي از عوامل تاثيرگذار بر شکل گيري شخصيت کودکان بوده و بکار گيري سبکهاي ناکارآمد مي تواند به پيامدهاي منفي متعددي از جمله مشکلات رفتاري منجر گردد.
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکلات رفتاري کودکان 6 تا 12 ساله صورت گرفته است
.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي مي باشد که بر روي 741 دانش آموز 6 تا 12 ساله اول تا پنجم ابتدايي مدارس دولتي و غيردولتي ناحيه يک و دو شهر رشت در سال 1390 انجام شد. روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي بود و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه سبکهاي فرزندپروري بامريند (
Baumrind) و فرم گزارش معلم گردآوري شده و با کمک شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه به روش Stepwise تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج نشان داد که والدين اکثر واحدهاي مورد پژوهش داراي سبک فرزندپروري مقتدرانه (
%96.5) بودند. همچنين 12.1 درصد از کودکان داراي مشکلات بروني سازي شده و 8.9 درصد از آنان داراي مشکلات دروني سازي شده بودند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سبک فرزندپروري مقتدرانه هم با مشکلات رفتاري دروني سازي شده (p<0.003) و هم با مشکلات بروني سازي شده (p<0.02) رابطه منفي معنادار دارد. سبک فرزندپروري سهل گيرانه تنها با مشکلات رفتاري دروني سازي (p<0.006) رابطه مثبت معنادار داشت.
نتيجه گيري: فرزندپروري مقتدرانه که با ترکيبي از کنترل به همراه حمايت عاطفي بالا، سطوح مناسبي از استقلال و ارتباط دوسويه کودک و والدين مشخص ميگردد، نقش مهمي در پيشگيري از مشکلات رفتاري در کودکان دارد، همچنين سبک سهل گيرانه که با نظارت کم و بي تفاوتي والدين نسبت به رفتار کودک مشخص ميگردد مي تواند منجر به بروز مشکلات رفتاري در کودکان گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شفیع پور، س.، و شیخی، ع.، و میرزایی، م.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1394). سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(76), 49-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246810Vancouver : کپی

شفیع پور سیده زهرا، شیخی علی، میرزایی مهشید، کاظم نژادلیلی احسان. سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021July30];25(76):49-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246810IEEE : کپی

شفیع پور، س.، شیخی، ع.، میرزایی، م.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1394. سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(76), pp.49-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246810. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2979 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی