برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 33 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ابعاد رشد پس از سانحه ناشي از سرطان در بيماران نجات يافته از آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: رشد پس از سانحه، تجربه ذهني تغييرات روان شناختي مثبت است که توسط فرد و در اثر مقابله با موقعيت هاي به شدت چالش برانگيز ايجاد مي شود.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش تعيين ابعاد رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به سرطان بوده است
.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي است. جامعه پژوهش را بيماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به دو بيمارستان اصلي ارجاع بيماران مبتلا به سرطان تشکيل داده و نمونه ها شامل 402 بيمار واجد شرايط ورود به مطالعه بودند که به روش در دسترس انتخاب گرديدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي و «ابزار رشد پس از سانحه» بوده است. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون تي مستقل، آناليز واريانس) استفاده گرديد
.
نتايج: ميانگين سني شرکت کنندگان
46.7±14 و 60 درصد از آنها زن، 38.5 درصد از نمونه ها مبتلا به سرطان متاستاتيک بودند. ميانگين نمره رشد پس از سانحه در نمونه هاي حاضر در اين مطالعه 68.68±14.7 بود. در ميان ابعاد رشد پس از سانحه، ابعاد «معنويت» و «ارتباط با ديگران»، بيشترين نمره را کسب کردند (به ترتيب 7.63±2.13 و 25.03±4.9). از ميان متغيرهاي مختلف، سن (P<0.001؛ r=-0.193)، ارتباط معکوس با رشد پس از سانحه داشت و اختلاف معني داري بين سطح تحصيلات (P<0.013) و درآمد (P=0.015) با رشد پس از سانحه بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که با وجود مشکلات جسمي، رواني و اجتماعي متعدد در بيماران مبتلا به سرطان، مواجهه با اين حادثه تنش زا منجر به پيامدهاي روان شناختي مثبت نيز مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی