برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 24 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سبک هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: توجه به وضعيت تحصيلي در راس برنامه هاي توسعه آموزشي يک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشي، افزايش موفقيت تحصيلي است که يک شاخص واقعي براي اهداف آموزشي مي باشد. بررسي مداوم و مستمر وضعيت تحصيلي دانشجويان در طول تحصيل و بررسي مولفه هاي شناختي و اجتماعي موثر بر آن، از جمله هويت، يکي از ارکان ضروري و اجتناب ناپذير بهبود کيفيت آموزشي در دانشگاه ها مي باشد.
هدف: هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين سبک هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان بود
.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است که بر روي 371 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1391 انجام گرديد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از نوع طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش مشخصات دموگرافيک و پرسش نامه استاندارد سبک هويت تشکيل شده بود. به منظور بررسي وضعيت تحصيلي از ميانگين معدل کل دانشجويان استفاده گرديد. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (اسپيرمن و من ويتني و کروسکال واليس) تجزيه و تحليل شدند
.
نتايج: يافته هاي اين تحقيق نشان داد اکثريت (
%69.3) واحد ها داري سبک هويت اطلاعاتي، 27.2 درصد داراي سبک هنجاري و 3.5 درصد واحد ها داراي سبک هويت سردرگم- اجتنابي بودند. آزمون اسپيرمن نشان داد که بين سبک هويت هنجاري (P<0.03 و r=0.11) و بعد تعهد (P<0.001 و r=0.55) و معدل کل دانشجويان ارتباط آماري معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: بين سبک هويت هنجاري و تعهد با وضعيت تحصيلي ارتباط آماري وجود دارد. بدين ترتيب به نظر مي رسد جهت دست يافتن به پيشرفت هاي تحصيلي توجه به سبک هاي هويت دانشجوياني که پيشرفت هاي يک کشور را رقم مي زنند ضروري باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقصودی، ش.، و رحیمی محسنی، م.، و امامی سیگارودی، ع.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1394). ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(76), 24-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246804Vancouver : کپی

مقصودی شاهرخ، رحیمی محسنی مائده، امامی سیگارودی عبدالحسین، کاظم نژادلیلی احسان. ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021July25];25(76):24-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246804IEEE : کپی

مقصودی، ش.، رحیمی محسنی، م.، امامی سیگارودی، ع.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1394. ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(76), pp.24-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246804. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی