برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  25 , شماره  76 ; از صفحه 16 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بروز خشونت نسبت به پرستاران مراکز آموزشي درماني شهر رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انزلی، بیمارستان شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: خشونت در محيط کار در سراسر دنيا عامل خطر مهمي تلقي مي شود. پرستاران نيز به دليل حضور و فعاليت در مراکز درماني و ارتباط مستقيم با بيماران و همچنين قرار گرفتن در معرض تنش هاي متعدد همواره در معرض انواع خشونت قرار دارند.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ميزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني شهر رشت صورت گرفته است
.
روش کار: اين مطالعه يک تحقيق مقطعي از نوع توصيفي و تحليلي بود که جامعه آن را پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني شهر رشت تشکيل مي دادند و از بين آنها 442 نفر با نمونه گيري به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار نمونه گيري پرسشنامه برگرفته از ابزار ناکرينر (
Nachreiner) و رحماني بود که توسط آن ميزان بروز خشونت در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني شهر رشت مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آمار استنباطي شامل آزمون تي مستقل و مجذور کاي انجام گرفت.
نتايج: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که
54.1 درصد از کارکنان تجربه مواجهه با خشونت کلامي و 11.1 درصد تجربه خشونت فيزيکي داشته اند. خشونت کلامي اغلب از سوي همراهان بيمار و خشونت فيزيکي اکثرا از سوي بيمار بوقوع پيوسته است و در اکثريت موارد افرادي که بروز خشونت را گزارش نداده، علت آن را بي فايده بودن گزارش قلمداد نموده اند. به علاوه يافته ها نشان داد که بين سطح تحصيلات و خشونت کلامي (P=0.02) و بين وضعيت کاري (P=0.02) و تاهل (P=0.02) با خشونت فيزيکي ارتباط آماري معني دار وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان ميدهد که خشونت کلامي و فيزيکي در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني رشت در موارد متعددي رخ داده است که به نظر مي رسد جهت کاستن از وقوع ان نياز به چاره انديشي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی