برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط شاخص کفايت مراقبت هاي دوران بارداري با پيامدهاي نوزادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشگاه علوم پزشکی، گیلان
 
چکیده: 

مقدمه: مراقبت هاي نامناسب و ناکافي در دوران بارداري مي تواند منجر به پيامدهاي نامطلوب نوزادي گردد. شاخص هاي متعددي جهت ارزيابي کفايت مراقبت هاي دوران بارداري بکار گرفته مي شود که يکي از اين شاخص هاي جديد جهت اندازه گيري دقيق تر و جامع تر، شاخص سودمندي کفايت مراقبت هاي دوران بارداري مي باشد.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين ارتباط شاخص کفايت مراقبت هاي دوران بارداري با پيامدهاي نوزادي مي باشد
.
روش کار: اين مطالعه از نوع تحليلي و به روش کوهورت تاريخي بود که در آن 205 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان رشت شرکت داشتند. ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه اي چهار قسمتي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، اطلاعات مربوط به بارداري فعلي، اطلاعات مربوط به نوزاد و شاخص کفايت مراقبتها بود. مراقبت ها بر مبناي شاخص سودمندي کفايت در چهار گروه ويژه، کافي، متوسط و ناکافي بررسي شدند. داده ها پس از گردآوري با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و ازمون هاي آمار تحليلي شامل آزمون هاي مجذور کاي و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
.
نتايج: بيشترين موارد زايمان زودرس، مرگ جنين، وزن پايين هنگام تولد نوزاد و زردي نوزادي در گروه با مراقبت ناکافي مشاهده شد (
p<0.05). بين چهار گروه از نظر سن، اشتغال، تحصيلات، شاخص توده بدني و شرکت در کلاس هاي آمادگي زايمان تفاوت آماري معني داري وجود نداشت. بين قد و دور سر نوزاد در هنگام تولد، در چهار گروه کفايت مراقبت هاي دوران بارداري نيز اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اجراي برنامه کاهش تعداد مراجعات مادران باردار براساس برنامه مراقبتي بارداري کنوني در ايران، اين پژوهش ضمن تائيد تاثير و سودمندي کفايت مراقبت هاي دوران بارداري بر کاهش پيامدهاي نوزادي، بار ديگر بر انجام حداقل مراقبت ها تاکيد مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی