برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت ارائه مراقبتهاي مذهبي به بيماران بستري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: ايمان و اعتقاد مذهبي يکي از سرمايه هاي زندگي بشر و داراي ارزشي بيشتر از هر متغيري است. سلامتي جسم و جان و هم چنين طول عمر، مديون ايماني است که در دل افراد قرار گرفته است. فرد مسلمان، انجام فرائض ديني و عبادت را بعنوان بهترين و مهمترين راه اداي دين مي شناسد. ارائه مراقبت مذهبي به نيازمندان نيز علاوه برآنکه از وظايف مراقبت دهندگان و بخشي از حقوق بيمار است در دين بعنوان يک وظيفه شرعي و مهم مطرح شده است.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت ارائه مراقبتهاي مذهبي به بيماران بستري در يکي از مراکز آموزشي- درماني منتخب شهر رشت انجام شده است
.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي است. 100 نفر از بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي يکي از بيمارستانهاي منتخب شهر رشت در سال 1390 با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات بوسيله پرسشنامه محقق ساخته بررسي وضعيت ارائه مراقبت هاي مذهبي به بيماران بستري که شامل 20 سوال در حيطه هاي انطباق جنسيت پرسنل با مددجو، وضعيت رعايت حريم بيماران، وضعيت عيادت، ملاقات و رازداري و وضعيت تسهيلات انجام فرائض در بيمارستان بود، گردآوري گرديد. اطلاعات جمع آوري شده بوسيله شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
.
نتايج: اکثريت نمونه ها (
%72) بيشتر از 45 سال سن داشتند. اکثرا مونث (%55.6) و خانه دار (%55.4) بودند. 85 درصد نمونه ها تحصيلات زيرديپلم داشتند. بيماران با پرستاران بيشترين انطباق جنسيتي (بيمار و پرستار هر دو مونث يا مذکر) و با پزشکان کمترين انطباق را داشتند ولي تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبوده است (P<0.097). رعايت حريم بيمار و وضعيت عيادت مطلوب نبود و تفاوت آماري معني داري در بخش هاي مختلف از نظر ارائه مراقبت هاي مذهبي به بيماران مشاهده شد (P=0.009).
نتيجه گيري: به طور کلي يافته ها از نامطلوب بودن ارائه مراقبت در بيشتر حيطه هاي مورد بررسي حکايت دارد. اين نکته توجه ويژه مسوولين جهت افزايش آگاهي پرسنل درماني و اصلاح ساختار بيمارستاني در اين مورد را ضروري مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی