7 SID.ir | مقايسه اثرات کتامين و تيوپنتال بر متغيرهاي هموديناميک و مدت زمان تشنج در بيماران تحت درمان با الکتروشوک

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات کتامين و تيوپنتال بر متغيرهاي هموديناميک و مدت زمان تشنج در بيماران تحت درمان با الکتروشوک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشیف دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه اثر درمان با الکتروشوک در درمان اختال افسردگي اساسي و بيماري هاي سايکوتيک اثبات شده و کاربرد آن روز به روز گسترده تر مي گردد. در اين ميان استفاده از هوشبرهاي مناسب در آنستزي درمان با الکتروشوک نقش مهمي را ايفا مي کند و انتخاب نوع آن که اثرات درماني و همينطور اثرات هموديناميک کمتر بهتري داشته باشد مهم مي باشد.
مواد و روش ها: تعداد 26 نفر زن يا مرد با افسردگي مازور که کانديد انجام درمان با الکتروشوک باشند و طبقه بندي انجمن بيهوشي امريکا 1 و 2 داشته باشند و به ترتيب 13 نفر در نوبت اول تحت اينداکشن با کتامين وساکسيني لکولين و نوبت دوم با تيوپنتال وساکسينيل کولين و 13 نفر بعدي بالعکس نوبت اول تحت اينداکشن با تيوپنتال وساکسينيل کولين و سپس در نوبت بعدي با کتامين وساکسينيل کولين قرار مي گيرند. در تمام اين بيماران قبل از اينداکشن فشارخون، ضربان قلب و اشباع اکسيژن شرياني و همينطور بلافاصله بعد از اينداکشن، 1 دقيقه و 2 دقيقه و دقيقه 4 و دقيقه 10 و نهايتا پس از به هوش آمدن اندازه گيري شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. به همين ترتيب مدت زمان تشنج بعد از درمان با الکتروشوک را نيز در هر گروه اندازه مي گيريم.
يافته ها: ضربان قلب، فشارخون سيستوليک فشارخون دياستوليک و اشباع اکسيژن شرياني و طول مدت ريکاوري بين دو گروه مورد مطالعه به صورت جداگانه و تمامي موارد با هم تفاوت معني داري مشاهده نشد. در مورد طول زمان تشنج کتامين در هر دو گروه جداگانه و تمامي موارد با هم با اختلاف معني داري نسبت به نسدونال طولاني تر بود، در مورد عوارض پس از شوک در ريکاوري فقط در ميالژي در کسانيکه نسدونال گرفته بودند با نسبت 12 مورد به يک مورد در کتامين تفاوت قابل ملاحظه اي ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات کتامين در افزايش طول مدت تشنج و اثرات هموديناميک نه چندان قابل توجه و عوارض کمتر پس از شوک اين دارو نسبت به نسدونال گزينه خوبي جهت استفاده روتين و انتخابي براي درمان با الکتروشوک مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی