برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 213 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصاحبه انگيزشي بر پاي بندي به درمان در افراد مبتلا به پرفشاري خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

اهداف: پرفشاري خون يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمن در جهان است و بسياري از بيماران مبتلا به فشار خون به دليل عدم پاي بندي به درمان از مشکلات فشار خون رنج مي برند. هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي بر پاي بندي به درمان بيماران مبتلا به فشار خون و مقايسه آن با مراقبت هاي استاندارد بود.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي شده از بهمن 1392 تا آبان 1393 انجام شد. در مجموع 140 فرد مبتلا به فشار خون، از دو مرکز بهداشتي درماني واقع در شهر گرگان با توجه به معيارهاي ورود به مطالعه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه مصاحبه انگيزشي (70 نفر) و گروه کنترل (70 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه جمعيت شناختي (اطلاعات فردي، شاخص هاي آزمايشگاهي و علايم باليني)، پرسش نامه عمومي خودکارآمدي و پرسش نامه پاي بندي به درمان در بيماران مبتلا به فشار خون بود. اطلاعات از طريق نرم افزار
SPSS 18 و با استفاده از آزمون هاي آماري استنباطي T وابسته و T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: اجراي مصاحبه انگيزشي باعث افزايش نمره کل و ميانگين نمره تمام ابعاد پرسش نامه پاي بندي به درمان (به جز کنترل وزن و کاهش استرس) شد (
p<0.05). همچنين بعد از 6 ماه فشار خون سيستولي و دياستولي در گروه مصاحبه انگيزشي به طور معني داري کاهش يافته بود (p<0.05).
نتيجه گيري: اجراي مصاحبه انگيزشي به منظور بهبود و ارتقاي تعهد به اجراي مداخلات درماني و کنترل فشار خون در بيماران مبتلا به فشار خون مناسب و اثربخش است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی