برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 197 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين درماني و مداخله ارگونوميک بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن در کاربران رايانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: گردن درد يکي از اختلالات شايع در کاربران رايانه است که مي تواند باعث کاهش کارآيي فرد شود، بنابراين پيشگيري از آن در بين کاربران رايانه حايز اهميت است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير يک دوره تمرين درماني و مداخله ارگونوميک بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن در کاربران رايانه بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي مقطعي در سال 1391، 30 کاربر رايانه زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکي لرستان که حداقل 6 ماه سابقه گردن درد داشتند، به وسيله پرسش نامه اطلاعات فردي به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودني ها در دو گروه 15 نفره تجربي و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربي تمرينات درماني و مداخلات ارگونوميک را براي مدت دو ماه دريافت کردند و روي گروه کنترل هيچ گونه مداخله درماني انجام نگرفت. ميزان درد و ناتواني گردن در پيش آزمون و پس آزمون توسط پرسش نامه شاخص درد و ناتواني مزمن گردن اندازه گيري شد. داده ها از طريق آزمون
T مستقل و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بين ميانگين اختلاف پيش آزمون و پس آزمون نمرات درد و ناتواني مزمن گردن در دو گروه، اختلاف معني داري وجود داشت (
p<0.05). اما بين شدت درد و ناتواني گردن و سابقه کار آزمودني ها رابطه معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: تمرين درماني همراه با مداخلات ارگونوميک براي درمان گردن درد مزمن مفيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی