3 SID.ir | تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جراحی، بیمارستان بیدخت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: اضطراب در بيماري قلبي پديده اي شايع و کنترل آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1393، 50 بيمار مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان 22 بهمن شهر گناباد با نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. ابتدا تمامي نمونه ها پرسش نامه اضطراب اشپيل برگر و مقياس ديداري اضطراب را تکميل کردند. گروه آزمون علاوه بر مراقبت هاي معمول روزي 2 بار صبح و شب به مدت 16 دقيقه به سي دي تجسم هدايت شده گوش دادند و گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول را دريافت نمودند. در انتها مجددا آزمون هاي يادشده اجرا شد و داده ها با نرم افزار
SPSS 14.5 و آزمون هاي T مستقل، مجذور کاي و فيشر دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب کل و اضطراب پنهان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به طور معني داري کاهش يافت (
p<0.05ولي کاهش ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب آشکار در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد معني دار نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: تجسم هدايت شده مي تواند اضطراب کل و اضطراب پنهان بيماران قلبي مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي را کاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی