برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 105 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره آبي و متانولي ميوه کارلا (هندوانه تلخ) بر ميزان قند خون و آنزيم هاي کبدي در موش هاي صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

اهداف: کارلا (مومورديکا چارانتيا) به طور گسترده اي در طب سنتي به عنوان داروي ضدديابتي استفاده مي شود. هدف مطالعه حاضر، بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه کارلا بر ميزان قند خون و آنزيم هاي کبدي در موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 36 موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار در 6 گروه 6 تايي؛ کنترل (موش هاي صحرايي سالم)، شاهد منفي (موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين) و 4 گروه تجربي (موش هاي صحرايي ديابتي دريافت کننده دوزهاي 50 و 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره آبي و عصاره متانولي گياه به صورت روزانه به مدت 40 روز)، قرار گرفتند. مقدار قند خون حيوانات يک بار در هفته با شکاف پياپي در نوک دمشان اندازه گيري شد. پس از طي دوره 40 روزه از قلب موش هاي صحرايي خونگيري به عمل آمد و سطح سرمي آنزيم هاي کبدي اندازه گيري شد. نتايج با آزمون هاي آناليز واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و آناليز واريانس يک طرفه توسط نرم افزار
SPSS 19 تحليل شدند.
يافته ها: تاثير غلظت هاي مختلف عصاره هاي آبي و متانولي بر ميزان قند خون معني دار بود (
p<0.001). بين ميزان فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترنسفراز (p=0.049) و آلانين آمينوترنسفراز (p=0.005) در دو گروه شاهد منفي و گروه دريافت کننده عصاره متانولي با غلظت 50 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن موش صحرايي تفاوت معني داري ديده شد. استفاده از عصاره هاي آبي و متانولي با غلظت هاي 50 و 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن بر کاهش فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز تاثير معني داري داشت (p=0.002).
نتيجه گيري: عصاره آبي ميوه کارلا تاثير بيشتري در کاهش قند خون نسبت به عصاره متانولي دارد. عصاره آبي و متانولي اين گياه سبب کاهش فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترنسفراز، آلانين آمينوترنسفراز و آلکالين فسفاتاز مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی