برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف مکمل عناب قبل از يک جلسه تمرين حاد مقاومتي بر فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيدديسموتاز سرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: ورزش شديد موجب آسيب بسياري از بافت هاي بدن مي شود، اما استفاده از مکمل هاي ضداکسايشي مي تواند فشار اکسايشي ناشي از فعاليت هاي ورزشي شديد را تعديل نمايد. هدف اين مطالعه، بررسي اثر مکمل عناب بر ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيدديسموتاز (SOD) و گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) سرم متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 24 دانشجوي غيرورزشکار دختر دانشگاه هاي بيرجند به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه مصرف ميوه عناب+فعاليت مقاومتي شديد و فعاليت مقاومتي شديد تقسيم شدند. گروه اول روزانه 0.4 گرم عناب به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به مدت 3 هفته دريافت کردند، اما گروه ديگر از خوردن عناب منع شدند. افراد هر دو گروه در يک جلسه فعاليت مقاومتي مشتمل بر 5 حرکت با شدت 90% يک تکرار بيشينه شرکت کردند. نمونه خوني در سه مرحله؛ پايه، پس از مصرف ميوه عناب و جلسه تمرين مقاومتي گرفته شد. به منظور ارزيابي فعاليت آنزيم ها از روش رنگ سنجي آنزيمي استفاده شد. داده ها با نرم افزار
SPSS 22 و آزمون هاي تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و LSD تحليل شدند.
يافته ها: مکمل عناب، فعاليت آنزيم
GPX را به طور معني داري افزايش داد (p=0.001)، اما بر فعاليت آنزيم SOD تاثير معني داري نداشت (p=0.19). به علاوه، تمرين مقاومتي شديد موجب کاهش معني دار (p=0.03) SOD و (p=0.02) GPX بلافاصله پس از تمرين شد.
نتيجه گيري: استفاده از مکمل عناب، فعاليت آنزيم ضداکسايشي
GPX را تقويت مي نمايد، اما اين بهبودي در حدي نيست که بتواند جلوي سرکوب اين آنزيم ها پس از اجراي تمرين مقاومتي را بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افضل پور، م.، و ابطحی ایوری، س.، و رضازاده، ا.، و سلوکی، ا. (1394). تاثیر مصرف مکمل عناب قبل از یک جلسه تمرین حاد مقاومتی بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز سرم. افق دانش, 21(2), 97-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246729Vancouver : کپی

افضل پور محمداسماعیل، ابطحی ایوری سیدحسین، رضازاده اعظم، سلوکی امین. تاثیر مصرف مکمل عناب قبل از یک جلسه تمرین حاد مقاومتی بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز سرم. افق دانش. 1394 [cited 2021July26];21(2):97-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246729IEEE : کپی

افضل پور، م.، ابطحی ایوری، س.، رضازاده، ا.، سلوکی، ا.، 1394. تاثیر مصرف مکمل عناب قبل از یک جلسه تمرین حاد مقاومتی بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز سرم. افق دانش, [online] 21(2), pp.97-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246729. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی