برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 81 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام در زنان سالمند غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: افزايش سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام سرمي با افزايش خطر بروز بيماري عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق، تعيين تاثير 8 هفته تمرين هوازي منتخب بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام زنان سالمند غيرفعال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1393 در مشهد، 21 زن سالم و غيرفعال با دامنه سني 60 تا 70 سال به روش نمونه گيري دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي در دو گروه تجربي (11 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرين هوازي 8 هفته، هر هفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقيقه با شدتي معادل 50 تا
%70 حداکثر ضربان قلب ذخيره بود. نمونه خوني پيش از شروع و پس از پايان مداخله تمريني جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري T همبسته و مستقل توسط نرم افزار SPSS 20 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: وزن بدن (
p=0.001)، نمايه توده بدن (p=0.01)، درصد چربي بدن (p=0.02) و مقادير (p=0.01) CRP و اسيداوريک (p=0.001) در پايان دوره تمرين هوازي در مقايسه با ابتداي دوره در گروه تجربي کاهش معني دار يافت. همچنين بين دو گروه تجربي و شاهد تفاوت معني داري از نظر متغير وزن مشاهده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: تمرين هوازي منجر به بهبود بيومارکرهاي جديد قلبي- عروقي مي شود و مي توان با انجام تمرين هوازي از بروز بيماري آترواسکلروزيس جلوگيري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قهرمانی مقدم، م.، و حجازی، ک. (1394). اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشگر C, اسیداوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال. افق دانش, 21(2), 81-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246725Vancouver : کپی

قهرمانی مقدم مهدی، حجازی کیوان. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشگر C, اسیداوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال. افق دانش. 1394 [cited 2021July25];21(2):81-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246725IEEE : کپی

قهرمانی مقدم، م.، حجازی، ک.، 1394. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشگر C, اسیداوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال. افق دانش, [online] 21(2), pp.81-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246725. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی