برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 75 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تکنيک آرام سازي عضلاني بر درد بيماران همودياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: بيماران دياليزي درجاتي از درد خصوصا درد پا را تجربه مي کنند. برخي مداخلات مکمل مانند آرام سازي عضلاني موجب کاهش درد مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير تکنيک آرام سازي عضلاني بر درد بيماران همودياليزي انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، کارآزمايي باليني تصادفي است که روي 90 بيمار همودياليزي مراکز همودياليز خاتم الانبيا و امام علي (ع) زاهدان در سال هاي 93-1392 انجام شد. واحدهاي پژوهش به روش مبتني بر هدف و بر اساس معيارهاي ورود انتخاب شده و سپس به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. شدت درد بيماران به وسيله پرسش نامه مک گيل قبل از مداخله اندازه گيري شد. سپس آرام سازي عضلاني بنسون طي سه جلسه به گروه مداخله آموزش داده شد و از آنها خواسته شد به مدت يک ماه روزي دو بار و هر بار به مدت 20-15 دقيقه آرام سازي را انجام دهند. براي گروه کنترل هيچ آموزشي ارايه نشد. سپس شدت درد در دو گروه بعد از يک ماه با هم مقايسه شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور کاي،
T مستقل و من- ويتني و با کمک نرم افزار SPSS 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اکثريت بيماران، مرد، متاهل، خانه دار و با تحصيلات زير ديپلم بودند و ميانگين سني واحدهاي پژوهش
43.0±15.0 سال بود. در گروه مداخله کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل در ميانگين شدت درد مشاهده شد (p=0.03).
نتيجه گيري: مي توان از تکنيک آرام سازي عضلاني براي کاهش درد بيماران همودياليزي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی