برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 67 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران تحت جراحي پيوند کنارگذر عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اورژانس، بیمارستان 22 بهمن، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: هدف از انجام عمل جراحي پيوند عروق کرونر، بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري است. بسياري از مطالعات انجام شده اجراي يک برنامه بازتواني قلبي پس از عمل جراحي را لازمه رسيدن به اين هدف بيان نموده اند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق کرونر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1391، 70 بيمار (35 بيمار در گروه آزمون و 35 بيمار در گروه کنترل) تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر در مرکز قلب شهيدرجايي تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. برنامه بازتواني قلبي به مدت 12 جلسه براي گروه آزمون انجام شد و گروه کنترل فقط مراقبت هاي معمول را دريافت نمودند. کيفيت زندگي بيماران دو گروه، قبل و بعد از برنامه بازتواني قلبي با استفاده از پرسش نامه کيفيت زندگي بيماران قلبي فرانس و پاورس اندازه گيري شد. داده ها در قالب نرم افزار
SPSS 16 و با استفاده از آزمون هاي T زوجي، T مستقل و رگرسيون خطي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بيماران دو گروه کنترل و آزمون از نظر سن و جنسيت همگون بودند. پيش از مداخله بين دو گروه از نظر نمره کيفيت زندگي اختلاف معني دار آماري وجود نداشت. پس از انجام بازتواني قلبي براي گروه آزمون، نمره کيفيت زندگي در هر دو گروه افزايش يافت، ولي اختلاف بين گروه کنترل (
18.49±1.48) و گروه آزمون (19.99±1.11) معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: برنامه بازتواني قلبي بر بهبود کيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدوی شهری، س.، و عباسی، ع.، و محمدی، ن. (1394). تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر. افق دانش, 21(2), 67-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246720Vancouver : کپی

مهدوی شهری سیدمسلم، عباسی عیسی، محمدی نورالدین. تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر. افق دانش. 1394 [cited 2021August03];21(2):67-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246720IEEE : کپی

مهدوی شهری، س.، عباسی، ع.، محمدی، ن.، 1394. تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر. افق دانش, [online] 21(2), pp.67-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246720. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی