برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر اسپري ليدوکايين روي تيغه لارنگوسکوپ با ليدوکايين داخل وريدي بر پاسخ هاي قلبي- عروقي به لارنگوسکوپي و لوله گذاري داخل تراشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: انتوباسيون داخل ناي تکنيکي تهاجمي است که با عوارض شديد قلبي- عروقي همراه است. هدف مطالعه حاضر، مقايسه اثر اسپري ليدوکايين 10% روي تيغه لارنگوسکوپ با ليدوکايين وريدي بر پاسخ هاي قلبي- عروقي به لارنگوسکوپي و لوله گذاري داخل تراشه در بيماران جراحي انتخابي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که در سال 1392 انجام شد، 90 بيمار کانديد عمل جراحي انتخابي در بيمارستان هاي گناباد به صورت تصادفي به سه گروه کنترل (هيچ دارويي)، ليدوکايين وريدي (سه دقيقه قبل از لارنگوسکوپي) و اسپري ليدوکايين 10% (بلافاصله قبل از لارنگوسکوپي) تقسيم شدند. تعداد نبض و فشار خون (سيستول، دياستول و متوسط شرياني) قبل، بلافاصله، يک، سه و پنج دقيقه بعد از لارنگوسکوپي اندازه گيري شد. تحليل داده ها با نرم افزار
SPSS 20 و آزمون هاي آناليز واريانس با تکرار مشاهدات و آزمون تعقيبي توکي انجام گرفت.
يافته ها: بين دو گروه کنترل و ليدوکائين وريدي و کنترل با ليدوکائين 10% تفاوت معني داري در فشار خون سيستولي، دياستولي و فشار متوسط شرياني مشاهده شد (
p<0.001). دو گروه وريدي و اسپري در هيچ يک از سه متغير تفاوت معني داري نداشتند. بين سه گروه از نظر تعداد ضربان قلب تفاوت معني داري وجود نداشت (p=0.16).
نتيجه گيري: تجويز اسپري ليدوکايين 10% روي تيغه لارنگوسکوپ در مقايسه با ليدوکايين وريدي باعث ثبات بهتر فشار خون بعد از لارنگوسکوپي مي شود، ولي بر ضربان قلب موثر نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حمزه ای، آ.، و بصیری مقدم، م.، و اسماعیلی، م.، و دلشادنوقابی، ع. (1394). مقایسه اثر اسپری لیدوکایین روی تیغه لارنگوسکوپ با لیدوکایین داخل وریدی بر پاسخ های قلبی- عروقی به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه. افق دانش, 21(1), 59-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246695Vancouver : کپی

حمزه ای آرش، بصیری مقدم مهدی، اسماعیلی مهدی، دلشادنوقابی علی. مقایسه اثر اسپری لیدوکایین روی تیغه لارنگوسکوپ با لیدوکایین داخل وریدی بر پاسخ های قلبی- عروقی به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه. افق دانش. 1394 [cited 2021April13];21(1):59-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246695IEEE : کپی

حمزه ای، آ.، بصیری مقدم، م.، اسماعیلی، م.، دلشادنوقابی، ع.، 1394. مقایسه اثر اسپری لیدوکایین روی تیغه لارنگوسکوپ با لیدوکایین داخل وریدی بر پاسخ های قلبی- عروقی به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه. افق دانش, [online] 21(1), pp.59-66. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246695>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی