برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره هيدروالکلي غلاف ميوه کهورک بر هيستوپاتولوژي و ميزان مالون دي آلدئيد کبد در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

اهداف: ديابت اختلال آندوکريني شايعي است که باعث هيپرليپيدمي و هيپرگليسمي مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير عصاره غلاف ميوه کهورک بر هيستوپاتولوژي کبد و غلظت مالون دي آلدئيد بافت کبد در موش هاي صحرايي ديابتي بود.
مواد و روش ها: 45 سر موش صحرايي نر ويستار (200-300 گرم) به سه گروه شاهد، ديابتي و ديابتي تحت درمان تقسيم شدند. ديابت نوع يک با تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (42 ميلي گرم بر کيلوگرم) القا شد. يک هفته پس از ديابتي شدن، عصاره غلاف کهورک (300 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن) به مدت 30 روز به صورت گاواژ به موش هاي گروه ديابتي تحت تيمار خورانده شد. تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد با رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ميزان مالون دي آلدئيد بافت کبد براساس واکنش تيوباربيتوريک اسيد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري
T استيودنت و آزمون مجموع رتبه اي من- ويتني بررسي شدند.
يافته ها: تيمار با عصاره کهورک، غلظت مالون دي آلدئيد بافت کبد را در گروه ديابتي تحت تيمار در مقايسه با گروه ديابتي به طور معني داري کاهش داد (
p<0.05). تورم و واکوئوله شدن هپاتوسيت ها همراه با نامنظم شدن هپاتيک کوردها و باريک شدن سينوزوئيدها در گروه ديابتي مشاهده شد. همه علايم مذکور در گروه ديابتي تحت درمان بهبود داشت.
نتيجه گيري: عصاره غلاف ميوه کهورک مي تواند غلظت مالون دي آلدئيد را به عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي در بافت کبد کاهش دهد و از آسيب کبدي ناشي از ديابت جلوگيري کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حاجی نژاد، م.، و اسمعیل زاده بهابادی، ص.، و میری، ح.، و داوری، آ.، و درویش سرگزی، م. (1394). تاثیر عصاره هیدروالکلی غلاف میوه کهورک بر هیستوپاتولوژی و میزان مالون دی آلدئید کبد در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. افق دانش, 21(1), 31-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246687Vancouver : کپی

حاجی نژاد محمدرضا، اسمعیل زاده بهابادی صدیقه، میری حمیدرضا، داوری آیدا، درویش سرگزی موسی. تاثیر عصاره هیدروالکلی غلاف میوه کهورک بر هیستوپاتولوژی و میزان مالون دی آلدئید کبد در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. افق دانش. 1394 [cited 2021April14];21(1):31-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246687IEEE : کپی

حاجی نژاد، م.، اسمعیل زاده بهابادی، ص.، میری، ح.، داوری، آ.، درویش سرگزی، م.، 1394. تاثیر عصاره هیدروالکلی غلاف میوه کهورک بر هیستوپاتولوژی و میزان مالون دی آلدئید کبد در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. افق دانش, [online] 21(1), pp.31-36. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246687>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی