برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي استرس اکسيداتيو در قلب موش صحرايي بعد از مواجهه با ديازينون و ويتامين هاي C و E

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: ارگانوفسفره ها نظير ديازينون باعث القاي توليد راديکال هاي آزاد و استرس اکسيداتيو مي شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر ويتامين هاي E و C به عنوان آنتي اکسيدان در کاهش استرس اکسيداتيو ناشي از ديازينون در قلب موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 36 موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به 6 گروه 6 تايي کنترل (روغن ذرت به عنوان حلال ديازينون)، ديازينون (100 ميلي گرم بر کيلوگرم)، ويتامين
E (150 ميلي گرم بر کيلوگرم)، ويتامين C (200 ميلي گرم بر کيلوگرم)، ديازينون- ويتامين E و ديازينون- ويتامين C تقسيم شدند. 24 ساعت بعد از تزريق داخل صفاقي، موش ها توسط اتر بيهوش شده و بافت قلب به سرعت جدا شد. پس از هموژنه کردن بافت ها، فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيدديسموتاز، کاتالاز، گلوتاتيون S- ترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز و غلظت هاي گلوتاتيون و مالون دي آلدئيد با روش هاي بيوشيميايي اندازه گيري شد. تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار InStat 3.3 و آزمون آناليز واريانس يک طرفه به همراه آزمون تعقيبي توکي صورت گرفت.
يافته ها: ديازينون باعث افزايش فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيدديسموتاز، کاتالاز و گلوتاتيون
S- ترانسفراز (p<0.01)، افزايش غلظت مالون دي آلدئيد (p<0.05) و کاهش فعاليت لاکتات دهيدروژناز (p<0.05) و غلظت گلوتاتيون (p<0.01) در قلب نسبت به گروه کنترل شد. تجويز ويتامين هاي E و C مانع تغييرات اين پارامترها شد.
نتيجه گيري: ويتامين هاي
E و C به عنوان آنتي اکسيدان از طريق پاکسازي راديکال هاي آزاد در قلب باعث کاهش استرس اکسيداتيو ناشي از ديازينون مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی