برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 47 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عوامل خطرزاي ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني با استفاده از روش ROSA و اجراي برنامه مداخله ارگونومي در بانک سپه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارگونومى، مرکز تحقیقات در علوم بهداشتى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى، همدان
 
چکیده: 

مقدمه: کارکنان بانک جزء شاغليني هستند که براي انجام کار نيازمند استفاده از رايانه در مدت زمان طولاني در يک وضعيت استاتيک مي باشند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي عوامل خطرزاي آسيب هاي اسکلتي - عضلاني با استفاده از روش ROSA و اجراي برنامه مداخله ارگونومي در بانک سپه انجام پذيرفت.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مداخله اي و بر روي 165 نفر از کارکنان اداري شاغل در ساختمان مرکزي بانک سپه شهر تهران انجام پذيرفت. در ابتدا افراد مورد بررسي با استفاده از نمونه گيري تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. به منظور بررسي عوامل خطرزاي ايجادکننده ناراحتي هاي اسکلتي- عضلاني در مشاغل اداري و بررسي شيوع ناراحتي هاي اسکلتي- عضلاني قبل و بعد از مداخله به ترتيب از روش
ROSA و پرسش نامه نورديک استفاده شد. اطلاعات 2 هفته قبل از شروع مداخلات و 9 ماه بعد از شروع مداخلات جمع آوري گرديد. درنهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته و اثربخشي مداخلات تعيين گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره
ROSA در ايستگاه هاي کاري کليه گروه ها قبل از مداخله بالاتر از 5 و با خطر بالا تعيين شد. نتايج 9 ماه پس از شروع مداخلات نشان داد که کاهش معناداري در ميانگين نمره ROSA و اجزاء آن در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخلات ايجاد شده است (p<0.001). شيوع ناراحتي هاي اسکلتي- عضلاني نيز پس از گذشت 9 ماه از شروع مداخلات در برخي نواحي گروه مداخله نسبت به قبل از مداخلات کاهش يافت که اين مقدار کاهش نيز ازلحاظ آماري معنادار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از روش
ROSA براي ارزيابي عوامل خطرزاي کار اداري مناسب بوده و از طريق اين روش مي توان کاستي هاي موجود در ايستگاه هاي کاري را شناسايي نموده و از طريق طراحي و اجراي يک برنامه مداخله اي آموزشي توام با مداخلات مهندسي منطبق با اجزاء اين روش، در جهت رفع نواقص اقدام نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی