برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت آلودگي صدا در بخش ايمني زميني فرودگاه مهرآباد و ارتباط آن با قدرت شنوايي کارکنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکى، تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه اى
 
چکیده: 

مقدمه: بر اساس پژوهش هاي انجام شده، کار کردن در فرودگاه از مشاغل پر صدا در دنيا است و کارکنان فرودگاه در معرض ابتلا به کاهش شنوايي مي باشند. پژوهش حاضر به ارزيابي تراز فشارصوت در إپرون (پارکينگ هواپيما) هاي مجاور اداره ايمني زميني در فرودگاه مهرآباد تهران و وضعيت شنوايي کارکنان اداره ايمني زميني پرداخته است.
روش کار: به منظور ارزيابي ميزان مواجهه شغلي کارکنان اداره ايمني زميني فرودگاه مهرآباد با صدا، اندازه گيري صدا در اپرونهاي مورد نظر بوسيله دستگاه صداسنج و آناليزور انجام پذيرفت. ايستگاههاي اندازه گيري در فواصل معين نسبت به منبع صدا در داخل و خارج از محيط کار اين افراد در نظر گرفته شد و پارامتر هاي تراز فشار صوت و تراز معادل صوت در روز و شب اندازه گيري گرديد و ميانگين آن با استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مقايسه گرديد. سپس با مراجعه به درمانگاه شهيد کلانتري، تست هاي شنوايي سنجي کارکنان اين اداره بررسي شده و افرادي که از نظر سني، سابقه بيماري، سلامت شنوايي، عدم اشتغال به مشاغل پر صدا در سال هاي قبل از ورود به فرودگاه شرايط مورد نظر را دارا بودند و همچنين داراي سابقه کار در اداره ايمني زميني به مدت حداقل 3 سال بوده اند، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات اديومتري يکساله اين افراد از پرونده هاي پزشکي استخراج گرديد. سپس پرسش نامه تهيه شده به منظور سنجش کيفيت مواجهه صوتي افراد که روايي آن مورد تاييد قرار گرفته شد، در ميان افراد نمونه مورد مطالعه توزيع گرديد. اين پرسش نامه بر مبناي سه معيار کلي سنجش کيفيت دانش افراد از آلودگي صدا رضايت شغلي افراد، مواجهه افراد با منبع صدا تهيه شده و هدف از تهيه اين پرسش نامه، يافتن ارتباط (همبستگي) ميان اين معيارها در نمونه مورد مطالعه بوده است
.
يافته ها: تراز معادل صوت اندازه گيري شده براي مواجهه صوتي 8 ساعته افراد مورد مطالعه برابر با
dBA94 بوده است و تناسبي ميان اکتاو باند صداي هواپيما و اديومتري افراد ديده نشد. تحليل هاي پرسش نامه نشان داد که افرادي که آگاهي بيشتري از آلودگي صدا داشتند، بيشتر از وسايل محافظت شنوايي استفاده مي کردند و نيز با افزايش استفاده از گوشي هاي محافظ شنوايي، ميزان افت شنوايي در ميان افراد کاهش يافت (P<0.05). همچنين با افزايش مواجهه با صدا، رضايت شغلي اين افراد کاهش يافت (P<0.05). همبستگي معني داري ميان افزايش استفاده از گوشي هاي محافظ شنوايي و کاهش ابتلا به افت شنوايي شغلي بدست آمد (P<0.1). پايايي اين پرسش نامه %72.03 بوده است. همچنين از ميان افراد نمونه %51.4 داراي افت شنوايي شغلي بودند.
نتيجه گيري: مواجهه کارکنان اداره ايمني زميني فرودگاه مهرآباد با آلودگي صداي ناشي از عمليات پروازي، بيشتر از حد مجاز مواجهه شغلي مي باشد. اين مطلب ضرورت استفاده افراد از گوشي هاي محافظ شنوايي و ارائه و اجراي برنامه هاي کاهش آلودگي صداي فرودگاه را بيش از پيش متذکر مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی