برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ملاقات در بخش هاي آي سي يو و باور پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بستري شدن در بخش هاي مراقبت ويژه به عنوان يک بحران براي بيمار و خانواده بوده و موضوع ملاقات در اين بخش ها از اساسي ترين مفاهيم در پيشبرد مراقبت همه جانبه و يکي از نيازهاي اساسي آنها مي باشد. عليرغم وجود مدارک مبتني بر شواهد مبني بر فوائد ملاقات، همچنان ممنوعيت ملاقات در بخشهاي مراقبت ويژه ايران اعمال مي شود و اين موضوع همواره به عنوان موضوعي چالش بر انگيز بين پرستاران مي باشد که در برخورد با پديده ملاقات رفتارهاي مختلفي از خود نشان مي دهند. جهت ايجاد تغيير در سياست ملاقات در بخش هاي مراقبت ويژه آگاهي از باور پرستاران حائز اهميت است. هدف مطالعه حاضر، بررسي باور پرستاران درباره ملاقات آزاد در بخش هاي مراقبت ويژه بود.
روش: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بر روي 127 پرستار شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شهر رشت در سال 1393 انجام شد. ابزار بررسي شامل فرم ثبت اطلاعات دموگرافيک جهت دستيابي به اطلاعات فردي اجتماعي پرستاران و پرسشنامه
BAVIQ جهت بررسي باور پرستاران مي باشد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و به کمک آزمون تي تک نمونه اي و آزمون دو جمله اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و (p<0.05) از نظر آماري، معني دار تلقي شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که به ترتيب 80.30 و 78.70% پرستاران به دليل اختلال در برنامه ريزي و انجام مراقبتهاي مستقيم پرستاري باور منفي تري نسبت به ملاقات آزاد دارند. اما 59.80% آنها معتقدند که ملاقات آزاد باعث کاهش اضطراب خانواده مي شود (p<0.05).
نتيجه گيري: اغلب پرستاران معتقدند که ملاقات آزاد به دليل تاثيرات سوء روي بيمار و افزايش بار کاري خودشان، مفيد نمي باشد و بنابراين، باور منفي نسبت به آن دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1470 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی