برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت خدمات ارائه شده در درمانگاههاي سرپايي بيمارستانهاي آموزشي شيراز بر اساس الگوي سروکوال در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سیاست گذاری و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شکاف کيفيت خدمات، فاصله بين ادراکات و انتظارات بيماران از خدمات ارايه شده مي باشد. نخستين گام در حذف اين شکاف شناسايي ادراکات و انتظارات آنان از کيفيت خدمات ارايه شده مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين کيفيت خدمات ارائه شده در درمانگاههاي سرپايي بيمارستانهاي آموزشي شيراز صورت گرفت.
روش: اين مطالعه به صورت مقطعي در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماري شامل بيماران سرپايي مراجعه کننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز بوده و 400 بيمار سرپايي از بين بيماران مراجعه کننده به مراکز فوق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. داده ها توسط نرم افزار
SPSS توسط شاخصهاي آمار مرکزي و نيز آزمونهاي T مستقل و ANOVA در سطح معني داري کمتر از 0.05 تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد در تمام ابعاد کيفيت خدمات ارائه شده شکاف منفي وجود داشته و اختلاف معني داري بين ادراکات و انتظارات بيماران در خصوص ابعاد پنجگانه کيفيت خدمات بدست آمد. در اين مطالعه شکاف کيفيت به ترتيب در ابعاد همدلي (-0.98)، پاسخگويي (-0.73)، اطمينان (-0.79)، تضمين (-0.73) و ملموسات (-0.58) بدست آمد.
نتيجه گيري: شکاف منفي حاصله در ابعاد کيفيت بيانگر اين موضوع است که انتظارات بيماران بيشتر از ادراکات آنها از وضعيت موجود بوده و جهت رسيدن به رضايتمندي کامل فاصله وجود دارد. لذا ميتوان اين فاصله را با مديريت صحيح، برنامه ريزي و آموزش مناسب بر طرف نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی