برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تصوير ذهني از جسم در بيماران تحت درمان با دياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري مزمن کليوي يک مشکل سلامت در دنياي امروز است. در بيماري کليوي مرحله نهايي بيمار جهت ادامه حيات به درمانهاي جايگزين کليه از جمله دياليز وابسته است. درمان با دياليز عليرغم فراهم کردن امکان بقاي بيشتر بيمار بدليل عوارض بسيار و مواجهه بيمار با تنش زاهاي متعدد بر عملکرد جسمي و رواني اجتماعي وي تاثير گذاشته و ممکن است او را دچار اختلالات روانشناختي متعددي نمايد. هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه تصوير ذهني از جسم در بيماران تحت درمان با همودياليز و دياليز صفاقي مي باشد.
روش: پژوهش حاضر تحليلي و از نوع مورد - شاهدي بود که در دو گروه بيماران تحت همودياليز و دياليز صفاقي مراجعه کننده به بيمارستان هاي الزهرا (س) و حضرت علي اصغر (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام و با گروه شاهد مقايسه شد. داده ها با تکميل فرم اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه خود ساخته مربوط به تصوير ذهني از جسم توسط خود نمونه ها، جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار
Spss نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتيجه آزمون آناليز واريانس يک طرفه نشان داد بين ميانگين نمره تصوير ذهني از جسم در دو گروه همودياليز و دياليز صفاقي با گروه شاهد اختلاف معني دار آماري وجود داشت. اما آزمون تعقيبي دانکن بين ميانگين نمره تصوير ذهني از جسم در دو گروه همودياليز و دياليز صفاقي تفاوت معني دار آماري را نشان نداد.
نتيجه گيري: بيماران تحت درمان با دياليز با اختلالات روانشناختي متعددي دست به گريبان هستند و نوع دياليز در اين زمينه چندان تاثيرگذار نيست؛ لذا آموزش و اطلاع رساني کافي به مددجويان در زمينه به کارگيري تکنيک هاي مناسب تطابق و سازگاري، برقراري روابط اجتماعي مناسب، ادامه حمايت اجتماعي و خانوادگي و تدوين سياست هاي بهداشتي به منظور پيشگيري و ارائه خدمات و حمايت هاي لازم به اين بيماران امري ضروري به نظر مي رسد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی