برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نگرش مذهبي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونر و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در واقع اعتقادات مذهبي علاوه بر پيشگيري از بروز و شيوع بيماري هاي رواني، مي تواند عوارض جسماني بيماريها را کاهش داده و طول مدت بيماري را کم نمايد و طول عمر را افزايش دهد. با اين وجود متاسفانه اغلب تيم درمان تمايل به ناديده گرفتن مسائل مذهبي هنگام مراقبت از بيماران خود دارند. با توجه به اهميت نقش مذهب بر سلامت جسمي، رواني و تبعيت از رژيم درماني در بيماران مزمن، بر آن شديم تا مطالعه اي با هدف مقايسه نگرش مذهبي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونر و افراد سالم انجام دهيم.
روش: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي دو گروهي، نمونه گيري به شيوه در دسترس و در بازه زماني 6 ماهه از اوايل مهر تا اسفند ماه 1392 از ميان بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني دکتر حشمت رشت و همراهان آنان انجام گرفت. در طي اين مدت 320 نمونه واجد شرايط (160 نفر در گروه بيمار و 160 نفر در گروه سالم) وارد مطالعه شدند. معيارهاي ورود براي افراد گروه بيمار شامل نتايج آنژيوپلاستي دال بر درگيري عروق کرونر و داشتن سابقه آنژيوپلاستي يا جراحي پيوند عروق کرونر بود .معيار ورود جهت گروه سالم نيز عدم سابقه بيماري قلبي عروقي بود. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر 2 بخش اصلي شامل داده هاي فردي و اجتماعي و سنجش نگرش هاي مذهبي بود. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون من ويتني و کاي دو) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمره ميانگين نگرش مذهبي در گروه بيمار
69.26±9.82 و در گروه سالم 67.34±9.48 بود. هم چنين ازمون من ويتني تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر نمره نگرش مذهبي کلي (p<0.05) نشان داد. به طوري که افراد گروه بيمار نمره نگرش مذهبي بالاتري داشتند. نتايج آزمون کاي دو ارتباط معني داري بين سن (p<0.0001)، جنس (p=0.003)، وضعيت تاهل (p<0.0001)، سطح تحصيلات (p<0.0001) و سطح اجتماعي (p<0.0001) با ابتلا به بيماري و سالم بودن نشان داد.
نتيجه گيري: بالا بودن سطح نگرش مذهبي در افراد بيمار نسبت به سالم مي تواند نشانگر احساس نياز انسان به خدا در زمان مواجه با بيماري باشد. به نظر مي رسد مي توان از اين امتياز در راستاي ارتقاء سلامت جسمي و رواني بيماران و بهبود تبعيت از درمان گامي موثر برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی