برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش شکاف کيفيت خدمات بيمارستاني از ديدگاه بيماران بستري در مراکز آموزشي درماني قزوين (92-1391)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درک انتظارات و ادراکات بيمار يکي از الزامات براي بهبود کيفيت خدمات سلامت مي باشد هدف مطالعه حاضر ارزيابي شکاف بين ادراکات وانتظارات بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي قزوين در پنج بعد کيفيت خدمات مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي و از نوع مقطعي است که بر روي 298 بيمار بستري در 6 بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي قزوين جهت ارزيابي کيفيت خدمات بر اساس ادراکات و انتظارات مشتري جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت کيفيت خدمات انجام گرفت. جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه اساندارد سروکوال بود که پايايي و روايي اين پرسشنامه قبلا بوسيله مطالعات انجام شده در ايران و ساير کشورها تاييد شده است. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS انجام شد.
نتايج: نتايج بيانگر آن بود که بين انتظارات و ادراکات بيماران در کليه ابعاد کيفيت ارتباط معني داري وجود دارد (
pvalue<0.05). بعد اعتبار با نمره 2.36 و تضمين با نمره 2.24 داراي بيشترين شکاف و بعد پاسخگويي با نمره 1.98 داراي کمترين شکاف مي باشد. همچنين مراکز A و D بيشترين شکاف کيفيت را دارند و مرکز C داراي کمترين شکاف مي باشد.
نتيجه گيري: شکاف هاي منفي (انتظارات بالاتر از ادراکات) در تمام ابعاد کيفيت نشان داد که ارتقاي کيفيت در همه ابعاد لازم و ضروري مي باشد. جهت کاهش دادن شکاف پنج بعد کيفيت و ارائه خدمات مطلوب به بيماران، پيشنهاد مي شود که مديران بيمارستان ها با برنامه ريزي و مديريت بهينه خود توجه ويژه اي به نيازهاي بيماران داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی