1 SID.ir | تاثير طب فشاري در نقطه هوگو (LI4) بر روند و پيامد زايمان در زنان نخست زا

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير طب فشاري در نقطه هوگو (LI4) بر روند و پيامد زايمان در زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است