برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي گيرندگان خدمات اورژانس در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در سال هاي اخير توجه شاياني به گيرندگان خدمت اورژانس بيمارستاني گرديده است. هدف پژوهش حاضر تعيين عوامل موثر بر رضايتمندي گيرندگان خدمات اورژانس در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي است.
مواد و روش ها: حجم نمونه در اين پژوهش توصيفي - تحليلي - مقطعي 768 نفر از مراجعين يکسال گذشته بخش اورژانس بيمارستانهاي منتخب بود. از هر دانشگاه سه بيمارستان عمومي و سه بيمارستان تخصصي بطور تصادفي انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اي 54 سوالي در دو بخش بود. روائي توسط اساتيد و پايائي در پايلوت 50 تائي (
0.87) تائيد شد. نرخ پاسخگوئي %97.66 و آزمونها شامل آزمون t براي نمونه هاي مستقل، رگرسيون خطي ساده و چندگانه بود.
نتايج: ويژگي هاي دموگرافيک افراد مورد مطالعه عبارتند:
%57.3 زن، %56.8 بيشتر از 45 سال، %63.1 مشمولين تامين اجتماعي، %92.7 شهرنشين، 56% متاهل، %58.7 تحصيلات کمتر از متوسطه و %68.4 تحت پوشش بيمه مکمل. ميزان هزينه پرداختي بيماران در دانشگاه شهيد بهشتي بيشتر از تهران و بخش عمده اي از پرداختها در هر دو دانشگاه ترکيب بيمه و پرداخت از جيب بود. رضايتمندي مراجعين دانشگاه تهران در ابعاد پذيرش، نگهباني، پزشکان معالج، کادر پرستاري و محيط - خدمات در تهران و مراجعين دانشگاه شهيد بهشتي در بعد مديريت بيشتر بود. ميزان رضايتمندي در زمان حضور پزشک، زنان، افراد مسنتر، شهرنشينان و خودارجاعي به اورژانس بيشتر بود. رضايتمندي مراجعين دانشگاه تهران بيشتر از شهيد بهشتي بود.
نتيجه گيري: جمع آوري اطلاعات در مورد ارزيابي بيمار از کيفيت خدمات يا امکانات درماني در دسترس، مي تواند در راستاي شناخت مناطق قابل ارتقاي سيستم ارائه خدمت مورد استفاده واقع گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرب، م.، و موحدکر، ا.، و محمودی، م. (1394). بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. بیمارستان, 14(1 (مسلسل 52)), 37-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246553Vancouver : کپی

عرب محمد، موحدکر الهام، محمودی محمود. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. بیمارستان. 1394 [cited 2021July25];14(1 (مسلسل 52)):37-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246553IEEE : کپی

عرب، م.، موحدکر، ا.، محمودی، م.، 1394. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. بیمارستان, [online] 14(1 (مسلسل 52)), pp.37-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246553. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی