برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه نگرش حسابرسان ديوان محاسبات کشور و حسابرسان وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تاثير حسابداري تعهدي بر ارتقاي ويژگي هاي کيفي گزارش عملکرد مالي دولت در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
 
چکیده: 

مقدمه: در اين پژوهش به بررسي و مقايسه نگرش حسابرسان ديوان محاسبات کشور و حسابرسان وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تاثير حسابداري تعهدي بر ارتقاي ويژگي هاي کيفي (مربوط بودن و قابل اتکاء بودن) گزارش عملکرد مالي (عملکرد بودجه) دولت پرداخته شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف پژوهشي کاربردي، از نظر روش مطالعه علي، از نظر ماهيت توصيفي و از نظر نوع پيمايشي است. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است و حجم نمونه 105 نفر از حسابرسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسابرسان ديوان محاسبات کشور مستقر در وزارتخانه ها و موسسات دولتي بوده و به منظور گردآوري داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه پژوهش شامل 18 پرسش در قالب 3 بعد (حسابداري تعهدي، مربوط بودن و قابل اتکاء بودن) و از نوع مقياس پنج رتبه اي طيف ليکرت است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش معادلات ساختاري استفاده شده است و محاسبه آن به کمک نرم افزار ليزرل نسخه 8.8، انجام شده است
.
يافته ها: طبق يافته هاي پژوهش مي توان گفت که به نظر حسابرسان در هر دو گروه، حسابداري تعهدي تاثير زيادي بر ارتقاي ويژگي هاي کيفي گزارش عملکرد مالي دولت در ايران دارد. هم چنين، ديدگاه دو گروه حسابرسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسابرسان ديوان محاسبات کشور در اين مورد، يکسان است
.
نتيجه گيري: ويژگي هاي کيفي، دستيابي به هدف هاي گزاشگري مالي بخش عمومي شامل پاسخ گويي و تصميم گيري را ميسر مي سازد. ايفاي مسووليت پاسخ گويي مستلزم به کارگيري معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي و مبناي حسابداري تعهدي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی