برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ارزش هاي فرهنگ اسلامي بر پايه ابعاد هافستد بر شفافيت گزارشگري مالي و سطح مسووليت پاسخ گويي (مطالعه موردي: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، کرمانشاه
 
چکیده: 

مقدمه: حسابداري منعکس کننده بخشي از عملکرد واحدهاي اقتصادي است و تحت تاثير عامل هاي مختلف محيطي قرار مي گيرد. يکي از اين عامل ها ارزش هاي فرهنگي است. استفاده از نتايج پژوهش هافستد ممکن است در تفسير ارزش هاي فرهنگي در سازمان هاي ايراني ايراداتي داشته باشد اما به نظر بيشتر صاحب نظران ابعاد فرهنگي هافستد در برگيرنده جنبه هاي اصلي يک فرهنگ است. اين پژوهش به بررسي تاثير ارزش هاي فرهنگ اسلامي بر پايه ابعاد هافستد بر دو مقوله شفافيت و سطح مسووليت پاسخ گويي مي پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي توصيفي - پيمايشي است و داده هاي مورد نياز از طريق توزيع پرسش نامه بين حسابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان کرمانشاه و واحدهاي تابعه آن جمع آوري شد. جامعه آماري پژوهش شامل 160 نفر از حسابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان کرمانشاه و واحدهاي تابعه آن است که با استفاده از فرمول کوکران 101 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. هم چنين، تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش به روش رگرسيون ساده انجام شد
.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که چهار بعد فرهنگي فاصله قدرت، مردگرايي، فردگرايي و اجتناب از اطمينان نداشتن رابطه مثبت و معناداري با دو جنبه شفافيت و پاسخ گويي دارد و تاثير آن ها بر اين دو مقوله تاييد شد
.
نتيجه گيري: با توجه به فرهنگ اسلامي و اينکه ابعاد ارزش هاي فرهنگي هافستد مي تواند در برگيرنده جنبه هاي اصلي يک فرهنگ باشد، مي توان با بکارگيري اين ابعاد به ارزش هاي فرهنگي حاکم بر حسابداران، با نگرش اسلامي، پي برد و تاثير آن بر جنبه هاي مختلف حسابداري را بررسي کرد. بر اين اساس، مي توان در جهت تقويت دو جنبه مهم و اساسي در گزارشگري مالي يعني شفافيت و پاسخ گويي گامي اساسي برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی