برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الزامات اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اروميه (مطالعه موردي: بيمارستان امام خميني (ره) مهاباد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
 
چکیده: 

مقدمه: به دليل اهميت بودجه ريزي و لزوم تغيير شيوه بودجه ريزي فعلي به بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، پژوهش حاضر با هدف بررسي الزامات اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در بيمارستان امام خميني (ره) مهاباد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصيفي از نوع کاربردي است. جامعه آماري پژوهش را کليه کارکنان امور مالي، کارشناسان بودجه، کارشناسان حسابداري و مسوولين واحدها و بخش هاي بيمارستان امام خميني (ره) مهاباد به تعداد 38 نفر تشکيل مي دهد. به منظور گردآوري داده ها از پرسش نامه استفاده شده است و روايي و پايايي آن، به ترتيب، از طريق روايي صوري و آلفاي کرونباخ تاييد شده است. هم چنين، داده ها با بکارگيري نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون t همبسته بررسي شد.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد که بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار در هر يک از ابعاد اختيار، توانايي و پذيرش و هم چنين در مجموع براي اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان امام خميني (ره) مهاباد تفاوت معنا داري وجود دارد.
نتيجه گيري: کارکنان بيمارستان امام خميني (ره) مهاباد وضعيت موجود براي اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت را پايين تر از وضعيت مورد انتظار آن ارزيابي کردند؛ به طوري که وضعيت موجود در هر سه بعد اختيار، توانايي و پذيرش نسبت به وضعيت مورد انتظار در سطح پايين تري قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ن.، و رستمی، ج. (1393). الزامات اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد). حسابداری سلامت, 3(3 (پیاپی 9)), 40-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246494Vancouver : کپی

رضایی نادر، رستمی جمیل. الزامات اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد). حسابداری سلامت. 1393 [cited 2021May10];3(3 (پیاپی 9)):40-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246494IEEE : کپی

رضایی، ن.، رستمی، ج.، 1393. الزامات اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد). حسابداری سلامت, [online] 3(3 (پیاپی 9)), pp.40-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246494. 

 
بازدید یکساله 276 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی